ÖSSZEFOGLALÁS

 • Az AFS összegyűjti és felhasználja az Ön által megadott személyazonosításra alkalmas adatokat;
 • Az AFS a személyazonosításra alkalmas adatokat abból a célból gyűjti össze és használja fel, hogy különböző szolgáltatásokat nyújthasson (ideértve a személyes és online oktatási programokat), továbbá ezekhez a szolgáltatásokhoz kapcsolódó marketing és kommunikációs tevékenységeket, valamint kutatásokat végezzen;
 • A szolgáltatások nyújtása érdekében az AFS továbbíthatja ezeket a személyazonosításra alkalmas adatokat az AFS más szervezeteinek, és az AFS szolgáltatásainak nyújtásába az Ön országában és más országokban bevont más feleknek;
 • Az AFS a személyazonosításra alkalmas adatok továbbítását nemzetközi határokon keresztül azért végzi, hogy az adatokat más országokban biztonságosan tárolhassa. Jelenleg ezek a helyszínek az Amerikai Egyesült Államokban és Szingapúrban találhatók ;
 • Önnek jogában áll bármikor hozzáférni a személyazonosításra alkalmas adataihoz, és frissíteni azokat;
 • Bizonyos feltételek fennállása esetén Önnek joga van kérni a személyazonosításra alkalmas adatainak törlését;
 • Az AFS (harmadik felektől származó) sütiket és más hasonló módszereket alkalmazhat annak érdekében, hogy adatokat szerezzen Önről az AFS weboldalainak használata közben azért, hogy lehetővé tegye az Ön számára ezeknek a weboldalaknak a használatát;
 • Ha Ön kiskorú, és a személyazonosításra alkalmas adatok megadásához szükséges a szülő/gondviselő hozzájárulása, kérjen engedélyt a szülőtől/gondviselőtől.

A személyazonosításra alkalmas adatok körébe tartozik többek között az Ön neve, címe, e-mail-címe, (mobil)telefonszáma, az iskolák, egyetemek, ahova járt, az elvégzett legmagasabb osztálya/megszerzett legmagasabb iskolai végzettsége, a végzés éve, tanulmányi területe, közösségi-média hivatkozásai, egy Önről készült kép, fotó vagy videó, a konkrét AFS-programra vonatkozó információk (típus, év stb.), utazási információk, az Ön személyes nyilatkozata, CV-je vagy önéletrajza, bizonyos egészségügyi előzményei és orvosi dokumentumai, továbbá megadott válaszai azokra a konkrét kérdésekre, amelyeket feltehetünk Önnek attól függően, hogy milyen programra jelentkezik vagy milyen szolgáltatást szeretne igénybe venni.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a rész a teljes Adatvédelmi szabályzatnak csak az összefoglalása, amelynek célja, hogy az olvasó gyorsan megértse az Adatvédelmi szabályzat tartalmát. Az összefoglalás nem helyettesít az Adatvédelmi szabályzatot.

CÉL ÉS RENDELTETÉS

Az AFS Intercultural Programs, Inc. (az AFS Hálózat szervezeteivel együtt, az alábbi fogalommeghatározások értelmében, a továbbiakban: „AFS”) elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és személyazonosításra alkalmas adatainak megóvása iránt. Az AFS az Ön felelősséggel ránk bízott adatainak felhasználásával arra törekszik, hogy olyan online élményt nyújtson, amely részletes, hatékony és termékeny. Az AFS elkötelezett az Ön személyes adatainak tiszteletben tartása, valamint a világszerte érvényben lévő és alkalmazandó adatvédelmi előírások és a személyes adatok védelméről szóló törvények alapelveinek való megfelelés iránt.

Jelen Adatvédelmi szabályzattal az a célunk, hogy elmagyarázzuk, milyen információkat gyűjtünk, azokat hogyan használjuk fel, ezeknek az információknak a felhasználása miként teheti jobbá az Ön élményeit a weboldalainkon és a velünk való kapcsolata során, az információkat kivel és milyen célból oszthatjuk meg, valamint, hogy Önnek milyen választási lehetőségek állnak rendelkezésére azzal kapcsolatban, hogy mi miként használjuk fel ezeket az információkat. Bemutatjuk azokat az intézkedéseket, amelyeket az információk védelmében teszünk, illetve ismertetjük, hogy milyen csatornákon fordulhat hozzánk, ha az adatvédelmi gyakorlatunkról kíván érdeklődni. A helyi gyakorlatokra való reagálás és a jogi követelményeknek való megfelelés miatt adatvédelmi gyakorlataink eltérőek lehetnek a különböző országokban, ahol működünk. Az AFS egyes Hálózati szervezetei kiegészíthetik ezt a dokumentumot, és helyi adatvédelmi szabályzatokat tehetnek közzé.  Szeretnénk, ha Ön megalapozott döntéseket hozhatna, ezért kérjük, alaposan olvassa el az alábbi részeket.

AFS ONLINE

Az AFS Intercultural Programs több weboldalt üzemeltet és számos programot, képzést és tevékenységet kínál egyrészt közvetlenül, másrészt Hálózati szervezetein (pl. AFS-USA Inc.) vagy harmadik fél szolgáltatókon keresztül. Az AFS-hez tartoznak többek között az alábbi domaineken található weboldalak:

A kért információk megadása vagy az igényelt szolgáltatások nyújtása, illetve a felhasználói élmény javítása érdekében – az alábbiakban részletezettek szerint – ezen weboldalak bármelyike kérhet és/vagy gyűjthet személyazonosításra alkalmas adatot, például amikor Ön egy személyes vagy online AFS-programról érdeklődik, vagy ilyen programra jelentkezik. Egyes weboldalaink (vagy egy adott weboldal bizonyos részei) a nyilvánosságot szólítják meg, míg más weboldalak vagy ezen weboldalak bizonyos részei csak azoknak a szervezeteknek szólnak, amelyek az AFS csereszervezetekből (és azok felhatalmazott képviselőikből) álló globális hálózatának részét képezik, vagy azoknak a kifejezetten kijelölt és felhatalmazott harmadik feleknek, akik az AFS-sel szorosan együttműködve működtetnek interkulturális csereprogramokat, és biztosítanak online és valós szolgáltatásokat az egyéneknek. Hasonlóképp, egyes weboldalak (vagy egy adott weboldal bizonyos részei) csak a regisztrált felhasználók (pl. az AFS és Hálózati szervezetei által kínált szolgáltatások és programok várható jövőbeni, jelenlegi vagy korábbi résztvevői („Résztvevők”) számára érhetők el.

Meg kell jegyezni, hogy a Hálózati szervezetek önálló jogi személyek, amelyek az AFS szervezetek nemzetközi hálózatának tagjaiként az AFS Intercultural Programs, Inc. által létrehozott licencek, előírások, szabályzatok és eljárások alapján világszerte működtetik az AFS interkulturális programjait és tevékenységeit, ideértve a világ különböző pontjain élő Résztvevők egymásra találását a Résztvevők kérésének teljesítése, valamint az AFS csereprogramjainak és online interkulturális programjainak és szolgáltatásainak biztosítása érdekében. További információkért lásd: HARMADIK FELEK WEBOLDALAI ÉS A HÁLÓZATI SZERVEZETEK WEBOLDALAI

AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK TÍPUSAI

Az AFS a weboldalaink látogatóitól és felhasználóitól, a rendezvényeinken résztvevőktől – ideértve a Résztvevőket–, valamint az AFS-sel az AFS szolgáltatásainak biztosítása érdekében együttműködő harmadik felektől gyűjt adatokat, hogy olyan (online és offline) élményt nyújthassunk, amely Résztvevőink és az egyéb felhasználók igényeinek és érdeklődési körének megfelel. Az adatokat az alábbi célok részeként gyűjthetünk: (i) AFS-programok szolgáltatásainak biztosítása, (ii) információkérések megválaszolása, (iii) szolgáltatások kérése vagy felkínálása, (iv) az AFS programjain vagy eseményein való részvételre jelentkezés vagy regisztráció, (v) jelentkezés vagy programlehetőség benyújtása, (vi) válasz a tőlünk érkező kommunikációra (pl. felmérések, kiegészítő információkra irányuló kérések vagy ellenőrzések, illetve jelentkezések vagy regisztrációk megerősítése), (vii) az Ön személyes preferenciáinak figyelembevétele, (viii) szolgáltatásokra irányuló kérések teljesítése, pl. feliratkozás hírlevelekre vagy részvétel promóciókban, támogatásokban vagy díjazásban, (ix) együttműködés harmadik felek forrásaival, ideértve a közösségi hálózatokon és más weboldalakon elérhető információk gyűjtését, hogy ezek segítségével jobban megértsük az Ön érdeklődési köreit, és jobban szolgáljuk Önt, (x) az Önre vonatkozó adatok frissítése, ideértve a kapcsolattartási adatokat, (xi) folyamatos tájékoztatás az AFS tevékenységeiről és az azokba való bevonás, vagy (xii) pénzgyűjtő kampányok lebonyolítása.

Az, hogy milyen típusú személyazonosításra alkalmas adatot kérünk és/vagy gyűjtünk, az Ön hozzáférési szintjétől és a weboldalainkon belüli részvételétől függ (valamint attól, hogy Ön milyen típusú szolgáltatást, információt és részvételi módot keres, például egy AFS interkulturális csereprogramra vagy tevékenységre jelentkezik, vagy ilyenben szeretne részt venni, esetleg egy AFS online programra vagy más típusú képzésre, eseményre jelentkezik). Az ilyen adatok az adott program vagy tevékenység típusától függenek, és annak a programnak a típusán alapulnak, amelyre jelentkezik – ahogy ezt az adott pályázat jelzi.

A személyes csereprogramjaink esetében rendkívül részletes adatokra van szükségünk a program működtetéséhez, például a fogadó család és a fogadó iskola megtalálásához, vagy az utazáshoz kapcsolódó egészségügyi biztosítás ajánlásához. Ilyen esetben a kért adatok közé tartozhat az Ön neve, egy jelszó, otthoni címe, munkahelyi címe és e-mail-címe, telefonszáma, mobiltelefonszáma, földrajzi helymeghatározási információi, születési dátuma, neme, az iskolák, egyetemek, ahova járt, az elvégzett legmagasabb osztálya/megszerzett legmagasabb iskolai végzettsége, a végzés éve, tanulmányi területe, közösségi-média hivatkozásai a Facebookon, Twitteren, Instagramon és/vagy LinkedInen, egy Önről készült kép, fotó vagy videó, állampolgársága, az útlevelében szereplő adatai, vízumstátusza, biztosítási státusza, a konkrét AFS-programra vonatkozó információk (típus, év stb.), utazási információk, az Ön személyes nyilatkozata, CV-je vagy önéletrajza, az Ön által beszélt nyelvek, az Ön aktuális foglalkozása és egyéb releváns képzettségei, bizonyos egészségügyi előzményei és orvosi dokumentumai, étkezési előírásai, egyes használati adatok, például teszteredmények, értékelések, pontszámok, előrehaladási adatok, konkrét kérdésekre adott válaszok, és az életvitelére vonatkozó információk, például az Ön szabadidős tevékenységei, illetve egyéb adatok, amelyek konkrét kérések teljesítéséhez szükségesek (pl. olyan egészségügyi állapot, amely speciális szállást követel meg, vagy egy AFS interkulturális program vagy tevékenység kapcsán különleges megfontolást igényel).

Az online programokra való jelentkezéshez és az ezeken való részvételhez elkérhetjük az Ön nevét, címét, e-mail-címét, telefonszámát, földrajzi helymeghatározási információit, születési dátumát, nemét, az iskolák, egyetemek nevét, ahova járt, az elvégzett legmagasabb osztályát/megszerzett legmagasabb iskolai végzettségét, a végzés évét, tanulmányi területét, közösségi-média hivatkozásait a Facebookon, Twitteren, Instagramon és/vagy LinkedInen, egy Önről készült képet, fotót vagy videót, állampolgárságát, utazási információit, az Ön személyes nyilatkozatát, CV-jét vagy önéletrajzát, az Ön által beszélt nyelveket, az Ön aktuális foglalkozását és egyéb releváns képzettségeit.

Az AFS személyazonosításra alkalmas adatnak nem minősülő egyéb adatokat is gyűjthet Önről, például információkat azzal kapcsolatban, hogy Ön miként használja weboldalainkat, mik a kommunikációs preferenciái, továbbá összesített adatokat szolgáltatásaink használatával kapcsolatban, valamint a kérdésekre és a felmérésekre adott anonimizált válaszokat.

Kérjük, hogy adatainak fokozottabb védelme érdekében ne adjon meg hitelkártyaadatokat az elektronikus kommunikáció során, kivéve, ha azokat egy AFS-weboldalon, kifejezetten egy tranzakció teljesítési folyamatának részeként kérjük.

AZ ADATOK GYŰJTÉSÉNEK

Az AFS elkötelezett aziránt, hogy megadja Önnek a látogatók által a weboldalaink, termékeink vagy szolgáltatásaink használata közben szolgáltatott vagy tőlük összegyűjtött személyazonosításra alkalmas adatok gyűjtésére és használatára vonatkozó információkat. A gyakorlatban csak akkor kérünk adatot Öntől, ha arra szükségünk van, vagy valamilyen célra fel kívánjuk használni. A személyazonosításra alkalmas adatok elkérésének és összegyűjtésének elsődleges célja lehet például:

KEZELÉSÉNEK ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK CÉLJA

Gyűjtés és felhasználás

 • szolgáltatásaink biztosítása (online vagy a valóságban), például egy érdeklődés kezelése vagy egy jelentkezés kezelése (pl. amikor a Résztvevők kitöltenek egy jelentkezési lapot, válaszolnak egy információkérésre, vagy kitöltenek egy szolgáltatás iránti kérelmet), elhelyezés megszervezése egy programban (pl. fogadó családok és iskolák kiválasztása), egy Résztvevő egy adott programba való bevonásának lehetővé tétele és lebonyolítása, ösztöndíjak kezelése, utazáshoz kapcsolódó egészségügyi biztosítások kezelése, valamint együttműködés a Hálózati szervezetekkel, szponzorokkal és szolgáltatókkal az adott cél érdekében
 • marketing- és kommunikációs tevékenységek Önnel az AFS és más megbízható harmadik felek által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban
 • pénzgyűjtő kampányok lebonyolítása
 • kutatások végzése felmérések, kérdőívek és ellenőrzések segítségével annak érdekében, hogy minél jobban kielégíthessük az Ön igényeit, javíthassuk weboldalaink hatékonyságát, az Ön élményeit, különböző kommunikációtípusainkat, kampányainkat és/vagy promóciós tevékenységeinket.
 • öregdiákok bevonása és egyéb tájékoztatási tevékenységek, amelyeken keresztül tájékoztatjuk Önt az AFS tevékenységeiről, és bevonjuk Önt azokba (például kampányok, konferenciák, publikációk, fogadó családok és önkéntesek toborzása, új programok és szolgáltatások).

A személyazonosításra alkalmas adatait megőrizzük azokra az észszerűen szükséges időszakokra, amikor a szolgáltatásainkat és tájékoztatási tevékenységeinket biztosítani szeretnénk. A marketingkommunikációs anyagok kiküldéséhez az Ön beleegyezését kérjük. E-mailjeinkről, hírleveleinkről, valamint az AFS felméréseiről és ellenőrzéseiről bármikor leiratkozhat a kommunikációs anyagokban megadott linkre kattintva, vagy ha közvetlenül felveszi velünk a kapcsolatot a leiratkozás miatt.  Mindig felajánljuk a döntési lehetőséget arról, hogy meg kívánja-e adni személyazonosításra alkalmas adatait, illetve, hogy milyen típusú kommunikációs anyagot küldhetünk Önnek. Ez azonban hatással lehet bizonyos tranzakciókra. Ilyen lehet, a nem adja meg a szükséges információkat (pl. a nevét) – ebben az esetben a jelentkezését nem tudjuk feldolgozni.

Kezelés és közzététel

A legtöbb esetben az Ön által megadott adatok az AFS helyi vagy globális adatbázisába kerülnek. Az adatai kezelése közben szükséges lehet az Ön személyazonosításra alkalmas adatainak továbbítása az AFS Amerikai Egyesült Államokban vagy a világ más részein működő Hálózati szervezeteihez vagy egyéb harmadik fél szolgáltatókhoz, a jelen Adatvédelmi szabályzatban ismertetett célok teljesítése érdekében. Általános gyakorlatként az AFS nem adja el, nem adja kölcsön vagy nem adja fizikailag birtokba az Ön személyazonosításra alkalmas adatait tőlünk független harmadik feleknek, kivéve a releváns és megfelelő Hálózati szervezeteket és szolgáltatókat (ideértve azokat a harmadik fél szervezeteket, amelyekkel az AFS együttműködik a programjai lebonyolításában), akiknek ismerniük kell azokat ahhoz, hogy elvégezhessék az Ön által kezdeményezett szolgáltatásokat vagy az Ön által kért tevékenységeket, illetve az AFS által kezdeményezett szolgáltatásokat vagy tevékenységeket, hogy biztosíthassák az AFS-szolgáltatásokat az Ön számára. Például hozzáférést adhatunk (egy AFS-weboldalon keresztül) az Ön személyazonosításra alkalmas adataihoz vagy továbbíthatjuk az Ön személyazonosításra alkalmas adatait bizonyos releváns Hálózati szervezeteknek, amelyeknek ezekre az adatokra egy családnál vagy egy iskolában való elhelyezéssel kapcsolatban van szükségük egy AFS-program lebonyolítása miatt. Mindent megteszünk annak biztosítására, hogy a harmadik felek ezeket az adatokat kizárólag olyan szervezetekkel vagy egyénekkel osszák meg, amelyek együttműködnek velük az AFS-hez kötődő programok működtetésében vagy más AFS-szolgáltatások nyújtásában. Előfordulhat, hogy az AFS-hez kötődő szolgáltatások igénybevétele közben végül közvetlenül egy Hálózati szervezetnek vagy harmadik fél szervezetnek kell megadnia a személyes adatait, például online platformokon, amelyek az online programok tartalmát mutatják be; ilyen esetben el kell olvasnia az ő adatvédelmi szabályzatukat, és hozzájárulását kell adnia ahhoz még a személyes adatai megadása előtt, az említett szervezetek kérésének megfelelően.

A személyes programon részt vevők esetében az AFS a program részeként megosztott, vagy a programon való részvétel közben létrehozott egészségügyi adataihoz is hozzáfér, és felhasználja ezeket az alábbi célokra:

(a) A program szolgáltatásainak részeként az utazáshoz kapcsolódóan megvásárolt egészségügyi biztosítások kezelése. Az AFS, a biztosító és az egészségügyi csomag szolgáltatásainak nyújtásába bevont egyéb felek az egészségügyi adatokat a csomag kezeléséhez és az egészségügyi biztosítási kárigények feldolgozásához szükséges mértékben használják fel.

(b) Annak felmérése, hogy a program Résztvevője alkalmas és alkalmas marad-e a programban való részvételre. Az AFS-nek meg kell tudnia ítélni, hogy egy betegség – amely a jelentkezési idején már fennáll vagy a programban való részvétel során jelentkezik – összeegyeztethető-e a csereprogram megkezdésével vagy folytatásával a fogadó országban, illetve, hogy a Résztvevőt haza kell-e szállítani azért, hogy az adott egészségügyi problémák megfelelő kezelése érdekében a Résztvevőről a szülők/gondviselők gondoskodhassanak.  Az egészségügyi adatokhoz kizárólag a fogadó és küldő országok munkatársai férhetnek hozzá, csakis szükségességi alapon.

Továbbá előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor az AFS megoszthatja az Önre vonatkozó adatokat a kapcsolt szervezetekkel, szolgáltatókkal; ezek többek között az alábbiak:

 • ha Ön ehhez beleegyezését adta
 • olyan esetekben, amikor az Önre vonatkozó adatok megosztása vagy közzététele ahhoz szükséges, hogy az Ön által kívánt szolgáltatásokat biztosíthassuk (pl. önkéntességi vagy programlehetőség, nyereményjáték vagy promóció)
 • amikor az AFS nevében üzleti tevékenységet végző vállalatoknak vagy szolgáltatóknak van szükségük ezekre az adatokra (pl. hitelkártya-feldolgozás, ügyfélszolgálati tevékenységek, piackutatás vagy adatbázis-kezelési szolgáltatások)
 • ha az AFS összeolvad egy másik vállalattal, vagy felvásárolja egy másik vállalat
 • a jogi vagy szabályozási követelményeknek vagy kötelezettségeknek való megfelelés érdekében, a hatályos jogszabályok, bírósági végzések vagy idézések értelmében

vészhelyzet esetén, például egy egyén életének, egészségének vagy tulajdonának megvédése érdekében. Ha az információk megosztása a fent ismertetett módokon történik, a fogadók számát és az adatok körét arra a szükséges mértékre korlátozzuk, ami az adott feladat teljesítéséhez szükséges. Hacsak jogi eljárások másképp nem rendelkeznek, elvárjuk a harmadik felektől az Ön személyazonosításra alkalmas adatainak védelmét, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályok és előírások betartását.

Néha felhasználunk és megosztunk olyan, személyazonosításra alkalmas adatnak nem minősülő adatokat, amelyeket az online kínált szolgáltatások fenntartása, az oldalaink kialakításának és tartalmának javítása, a felhasználói élmény személyre szabása, a tendenciák elemzése, széles körű demográfiai adatok gyűjtése, kutatások végzése, az oldalak kezelése, valamint marketing és branding törekvéseink megerősítése érdekében gyűjtünk.

BELEEGYEZÉS

Amikor a személyazonosításra alkalmas adatok AFS általi kezelésének jogalapja az Ön beleegyezése, megkérjük Önt, hogy erősítse meg beleegyezését és hozzájárulását ahhoz, hogy az AFS kezelhesse az Ön adatait a jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően. Ez történhet például úgy, hogy egy különálló megállapodás aláírását, a „Beleegyezés” gombra kattintást egy online oldalon, az Adatvédelmi szabályzattal való egyetértést, vagy egyéb megerősítő művelet elvégzését kérjük Öntől még azelőtt, hogy bizonyos weboldalainkat vagy weboldalaink bizonyos részeit használná vagy elérné.  Emellett – az Ön folyamatos tájékoztatása melletti elkötelezettségünk részeként – beleegyezését kérhetjük abba, hogy kapcsolattartási adatainak segítségével tájékoztathassuk Önt folyamatosan az AFS szolgáltatásairól, az AFS közelgő lehetőségeiről, eseményeiről, fejlesztéséről, kampányairól vagy egyéb olyan információkról, amelyek az érdeklődésére számot tarthatnak.  Előfordulhat, hogy az AFS-nek szolgáltatásokat nyújtó harmadik fél szolgáltatóktól kap kommunikációs anyagokat, amelyekre a harmadik felek adatvédelmi szabályzatai és beleegyezési követelményei vonatkoznak. Az AFS marketingkommunikációs anyagairól bármikor leiratkozhat; ehhez kövesse az e-mailjeinkben vagy más kommunikációs anyagainkban található utasításokat, vagy forduljon közvetlenül az AFS-hez.

Amennyiben Ön kiskorú, és szülője/gondviselője beleegyezésére is szükség van, kérje szülője/gondviselője engedélyét, mielőtt személyazonosításra alkalmas adatait megosztaná velünk.  Ilyen esetben az AFS felveheti a kapcsolatot (például e-mailben) szüleivel vagy gondviselőivel, hogy az ő beleegyezésüket kérje.

Az AFS az Ön személyazonosításra alkalmas adatait beleegyezési jogalap nélkül is kezelheti, például, amikor bizonyos Ön által kért tranzakciókat vagy szolgáltatásokat kell végrehajtania.

ADATOK TOVÁBBÍTÁSA NEMZETKÖZI HATÁROKON KERESZTÜL

Globális szervezetként arra törekszünk, hogy szolgáltatásainkat bárhol biztosíthassuk, az Ön tartózkodási helyétől függetlenül. E cél elérése érdekében az Amazon Web Services által kínált felhőszolgáltatást alkalmazzuk, amely az Amerikai Egyesült Államokban és Szingapúrban található adatközpontokat vesz igénybe. Az ezekhez az adatbázisokhoz való hozzáférés korlátozott, arra csak az AFS munkatársai, tanácsadói, szolgáltatói és önkéntesei jogosultak, akik az adatokat kizárólag az AFS tevékenységeihez és az AFS-programok kezeléséhez használják fel.  Üzleti tevékenységünk és műveleteink természete megköveteli az Ön adatainak kezelését és továbbítását, ideértve az Ön személyazonosításra alkalmas adatainak továbbítását olyan Hálózati szervezeteknek, harmadik fél szervezeteknek és adatközpontoknak vagy szolgáltatóknak, amelyek előfordulhat, hogy nem az Ön országában találhatók.  Az Önről gyűjtött személyazonosításra alkalmas adatokat az adatgyűjtés helye szerinti eredeti országtól eltérő országban is kezelhetjük és ilyen országba továbbíthatjuk, ideértve annak a Hálózati szervezetnek az országát, amely Önt egy AFS-programban elhelyezte; és azáltal, hogy a szolgáltatások és információk kérése során megadja a személyazonosításra alkalmas adatait az AFS-nek, Ön beleegyezését adja az adatok továbbításához és kezeléséhez.  Habár előfordulhat, hogy ezen különböző országok adatvédelmi és egyéb jogszabályai nem annyira átfogóak, mint az Ön országában érvényben lévők, az AFS megteszi a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy megvédje az Ön személyazonosításra alkalmas adatait az Adatvédelmi szabályzat és az egyéb jogszabályok értelmében.

ADATÁTADÁS ORSZÁGHATÁROKON KERESZTÜL

Globális szervezetként szolgáltatni igyekszünk, bárhol is van ön. E cél elérése érdekében olyan adatközpontok globális hálózatát hoztuk létre, amelyek egyes SzAI-rekordokat az USA-ban, Németországban és Thaiföldön tárolnak, és így lehetnek más helyszíneken is az egész világon. Azok az adatbázisok korlátozottan férhetők hozzá, és azokhoz csak az AFS munkavállalói, tanácsadói, szolgáltatói és önkéntesei férhetnek hozzá, akik közül mindegyik kizárólag az AFS tevékenységeihez és az AFS programműveletei irányításához használhatja az információkat.  Üzletünk és működésünk természete megköveteli, hogy az ön információt, beleértve a SzAI-it, feldolgozzuk és átadjuk olyan hálózati szervezeteknek, kívülálló szervezeteknek, adatközpontoknak vagy szolgáltatóknak, amelyek nem az ön országában, hanem más országokban vannak.  Az önről gyűjtött SzAI-kat más országokban dolgozhatjuk fel és más országoknak adhatjuk át, mint amelyikben az információk gyűjtésére eredetileg sor került, beleértve annak a hálózati szervezetnek az országát, amelyik önt elhelyezheti egy AFS-programban, és azzal, hogy ön a SzAI-it ilyen szolgáltatások vagy információk keresése során elküldi az AFS-nek, ön az ilyen átadáshoz és feldolgozáshoz hozzájárul. Bár lehetséges, hogy ezekben a különféle országokban az adatvédelmi és egyéb jogszabályok  nem olyan átfogóak, mint az ön hazájában, az AFS megfelelő lépéseket fog tenni az ön SzAI-inak a jelen Adatvédelmi szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően való megvédése érdekében.

HOZZÁFÉRÉS A SZEMÉLYAZONOSÍTÁSRA ALKALMAS ADATOKHOZ, ÉS AZ ÉRINTETTEK EGYÉB JOGAI

Az Európai Unió adatvédelmi rendelete és más országok adatvédelmi jogszabályai bizonyos jogokat biztosítanak az érintettek számára.

Ha szeretne megbizonyosodni arról, hogy miként kezeljük az Ön személyazonosításra alkalmas adatait, vagy hozzá szeretne férni a rendelkezésünkre álló személyazonosításra alkalmas adataihoz, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Szintén hozzáférést kérhet a személyazonosításra alkalmas adataihoz vagy a következőkre vonatkozó információkhoz: az adatkezelés célja; az érintett adatok kategóriái; azon AFS-en kívüli személyek, akik megkapták az adatokat az AFS-től; az adatok forrása (ha nem közvetlenül az AFS-nek adta meg azokat); és a tárolás időtartama. Önnek jogában áll az AFS által Önre vonatkozóan őrzött személyazonosításra alkalmas adatait javítani (helyesbíteni), amennyiben azok pontatlanok. Néhány kivételtől eltekintve kérheti, hogy az AFS törölje az adatokat vagy szüntesse be azok kezelését. Kérheti, hogy az AFS szüntesse be az Ön adatainak direkt marketing célú felhasználását. Több országban jogában áll panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatósághoz, ha aggályai vannak azzal kapcsolatban, ahogyan az AFS az Ön személyes adatait kezeli.

Annak biztosítása érdekében, hogy az Ön személyazonosításra alkalmas adatai pontosak és naprakészek legyenek, arra ösztönözzük Önt, hogy adott esetben rendszeresen ellenőrizze és frissítse adatait. Adatainak ellenőrzését és frissítését online is elvégezheti, de fel is veheti velünk a kapcsolatot ennek érdekében. Adatai frissítése érdekében mi is kereshetjük Önt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön személyazonosításra alkalmas adatait érintő jogosulatlan közzététel megakadályozása érdekében kérhetjük Öntől a személyazonossága igazolását (vagy egyéb hitelesítő anyagokat). A személyazonosításra alkalmas adatokhoz való hozzáférést telefonon keresztül nem tudjuk biztosítani. Ha az ellenőrzéskor inaktiválni vagy törölni szeretne egy profilt vagy jelentkezést, vagy frissíteni szeretné személyazonosításra alkalmas adatait, arra ösztönözzük, hogy ezt minél előbb tegye meg. Alkalmanként előfordulhat, hogy az Ön által törölni kívánt adatokat egyes fájlokban bizonyos ideig még megőrizzük, törvényes megőrzési időszakunk keretein belül. Fentieken túl, bizonyos típusú adatokat hosszabb ideig vagy határozatlan ideig is tárolhatunk biztonsági mentésre szolgáló rendszereken vagy naplófájlokban, technikai korlátok, illetve pénzügyi vagy jogszabályi követelmények miatt. Ezért kérjük, ne várja el minden esetben, hogy a személyazonosításra alkalmas adatait mind haladéktalanul eltávolítjuk adatbázisunkból az Ön kérése nyomán.

Kérjük, amennyiben kérdése van az adatvédelmi gyakorlatunkra vonatkozóan, vagy kérvényt szeretne benyújtani, a kapcsolatfelvételhez használja az alább megadott elérhetőségeket.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az AFS elismeri az információbiztonság fontosságát és folyamatosan ellenőrzi és tökéletesíti a műszaki, fizikai és logisztikai biztonsági szabályainkat és eljárásainkat. Az AFS tulajdonában álló összes weboldalon és szerveren biztonsági intézkedések vannak érvényben, amelyek támogatják az Ön személyazonosításra alkalmas adatainak védelmét a véletlenszerű adatvesztéssel, a visszaéléssel, a jogtalan vagy engedély nélküli hozzáféréssel, közzététellel vagy módosítással szemben, amíg az adatok a mi felügyeletünk alatt állnak. Habár „garantált biztonság” nem létezik sem az interneten, sem azon kívül, mi megfelelő adminisztratív, eljárási és technikai óvintézkedésekkel védjük az Ön adatait, ideértve a jelszóellenőrzést és az akár 256 bites titkosítást (vagy ennél kifinomultabb titkosírást, az aktuális ipari előírások értelmében) a Digicert Inc. által kiadott tanúsítvány alapján. Ez megengedi az SSL (Secure Sockets Layer) titkosítási módszer használatát, amely az Ön adatainak védelmét segíti a továbbítás közbeni megszerzés és hekkelés ellen. Tűzfalakat, illetéktelen hálózati behatolást jelző rendszert és vírusirtó szoftvert alkalmazunk, folyamatos frissítéssel és a rendellenességek felügyeletével. A felhőalapú szerverek naplózással, felügyelettel, fenyegetésészleléssel és analitikai módszerekkel, valamint személyazonosság- és hozzáférés-ellenőrzéssel védettek. Az informatikai munkatársak titkosítást használnak, ahol csak lehetséges, hogy megakadályozzák az adatbázisokban tárolt adatokhoz való közvetlen hozzáférést. A rendszerekben tárolt adatokhoz való hozzáférés egyedi felhasználónévvel és jelszóval történő hitelesítéshez kötött. A felhasználók csak olyan adatokhoz férhetnek hozzá, amelyek a felelősségi területükhöz tartoznak. Online titoktartási megállapodások vannak érvényben, például kattintással kiválasztható beleegyezések formájában, amelyeket az első bejelentkezésnél, majd évente el kell fogadni annak biztosítására, hogy a kiválasztott adatokhoz hozzáféréssel rendelkező felhasználókra a megfelelő titoktartási kötelezettségek vonatkozzanak.

AZ ONLINE TECHNOLÓGIÁKRA ÉS A SÜTIKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

Kérjük, tekintse meg Az online technológiákra, és a sütikre vonatkozó szabályzatot.

Olvass tovább

HARMADIK FELEK WEBOLDALAI ÉS A HÁLÓZATI SZERVEZETEK WEBOLDALAI

Hogy előre lássuk az Ön igényeit, az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében az AFS nem az AFS-hez tartozó weboldalak linkjeit is megadhatja. Az AFS nem felelős és nem vonható felelősségre a független weboldalak által bemutatott vagy a független weboldalakon található tartalmakért, ideértve többek között a reklámokat vagy marketing gyakorlatokat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy míg az AFS megvédi az Ön adatait az AFS tulajdonában álló vagy az AFS által működtetett weboldalakon, a harmadik felek weboldalai felett nem rendelkezünk irányítással és nem vagyunk felelősek azok adatvédelmi szabályzataiért, ideértve a független harmadik felek tulajdonában álló vagy független harmadik felek által irányított weboldalakat is. A harmadik felek weboldalainkon található linkeken keresztül elért weboldalai különálló adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatokat és biztonsági intézkedéseket alkalmaznak. Nem vagyunk felelősek és nem vállalunk felelősséget a harmadik felek által a weboldalaikon alkalmazott gyakorlatokért, szabályzatokért és biztonsági intézkedésekért. Arra ösztönözzük Önt, hogy személyazonosításra alkalmas adatainak megosztása előtt kérdezzen rá a harmadik felek adatvédelmi gyakorlataira, szabályzataira és biztonsági intézkedéseire.  Javasoljuk a belinkelt weboldalak adatvédelmi nyilatkozatainak és gyakorlatainak áttekintését, hogy megértse, az adott weboldalak miként gyűjtik, használják és tárolják az információkat.

A Hálózati szervezetek közvetlenül felelősek az ő vonatkozó nemzeti AFS-weboldalaikon bemutatott vagy az ilyen weboldalakon található tartalmakért (például az Amerikai Egyesült Államokban az AFS-USA Inc. felelős az afsusa.org weboldalon található tartalmakért). Míg ez az Adatvédelmi szabályzat tájékoztatja Önt arról, hogy adatait miként gyűjtjük, használjuk, osztjuk meg és tároljuk az összes AFS-oldalon, a helyi gyakorlatok és jogszabályi követelmények tükrözése érdekében az adatvédelmi gyakorlatok eltérőek lehetnek azokban az országokban, ahol az AFS működik. Ennek megfelelően, a Hálózati szervezetek nemzeti weboldalai további adatvédelmi szabályzatokat is megjeleníthetnek, amelyek ezekre a weboldalakra vonatkoznak. A Hálózati szervezetek weboldalainak felkeresésekor körültekintően ellenőrizze a weboldalak lehetséges további adatvédelmi nyilatkozatait és szabályzatait, és kérdéseivel forduljon közvetlenül az adott Hálózati szervezetekhez.

HARMADIK FELEK WEBHELYEI ÉS HÁLÓZATI WEBHELYEK

Ahhoz, hogy elébe menjen az ön igényeinek, az AFS az ön kényelme és tájékoztatása érdekében linkeket nyújthat az AFS-hez nem tartozó webhelyekhez. Az AFS nem felelős független webhelyen bemutatott vagy megtalálható tartalomért, ideértve az ezekre való korlátozás nélkül a hirdetésekben foglalt állításokat vagy marketing módszereket.

Tájékoztatjuk, hogy miközben az AFS védeni fogja az ön információit az AFS tulajdonában lévő és általa üzemeltetett webhelyeken, nem tudjuk kontrollálni harmadik felek webhelyeit és nem felelünk azok adatvédelmi szabályzataiért, ideértve a független harmadik felek tulajdonában lévő vagy általuk kontrollált webhelyeket. Harmadik feleknek a webhelyeinken lévő linkeken keresztül elért webhelyein külön adatvédelmi és adatgyűjtési módszereik és biztonsági intézkedéseik vannak. Nem tartozunk felelősséggel harmadik feleknek a webhelyeiken alkalmazott módszereiért, irányelveiért és biztonsági intézkedéseiért. Javasoljuk, hogy mielőtt bármilyen SzAI-t kiad, forduljon hozzájuk és tegyen fel az adatvédelmi módszereikre, irányelveikre és biztonsági intézkedéseikre vonatkozó kérdéseket.  Javasoljuk, hogy ellenőrizze a hivatkozott webhelyek adatvédelmi nyilatkozatait és szabályzatait, hogy megértse, hogyan gyűjtik, használják és tárolják azok a webhelyek az információkat.

A hálózati szervezetek közvetlenül felelnek az adott nemzeti AFS-webhelyeiken bemutatott vagy megtalálható tartalomért (például az USA-ban az AFS-USA Inc. felel az afsusa.org webhelyen lévő tartalomért). Míg a jelen Adatvédelmi szabályzat önt tájékoztatja arról, hogyan gyűjtjük, használjuk, osztjuk meg és tároljuk az ön információit az összes AFS-oldallal kapcsolatban, az adatvédelmi módszerek eltérőek lehetnek azokban az országokban, ahol az AFS működik, hogy igazodjanak a helyi gyakorlathoz és jogi előírásokhoz. Ennek megfelelően a „hálózati szervezetek” nemzeti webhelyei addicionális, csak azokra a webhelyekre vonatkozó adatvédelmi szabályzatokat jeleníthetnek meg. Amikor hozzáfér a hálózati szervezetek webhelyeihez, gondosan ellenőrizze ezeknek az oldalaknak az addicionális adatvédelmi nyilatkozatait és szabályzatait, és ha kérdései vannak, forduljon közvetlenül azokhoz a hálózati szervezetekhez.

KISKORÚAK ÉS 13 ÉV ALATTI GYERMEKEK

Az AFS nem próbálja meg megszerezni, és nem kívánja közvetlenül begyűjteni 13 év alatti gyermekek személyazonosításra alkalmas adatait; nem áll módunkban azonban mindig megállapítani a weboldalainkhoz hozzáférő és azokat használó személyek életkorát. Ha tudomásunkra jut, hogy ezt akaratlanul mégis megtettük, az így megszerzett adatokat haladéktalanul töröljük. Emellett, ha tudomásunkra jut, hogy egy (a hatályos törvények által meghatározottak értelmében) kiskorú az esetlegesen szükséges szülői vagy gondviselői beleegyezés nélkül adja meg nekünk adatait, mi eltávolíttatjuk ezeket az adatokat, kivéve, ha a szülők/gondviselők jóváhagyják az adatok megadását.

KAPCSOLAT

Ha ezzel a szabályzattal vagy adatvédelmi gyakorlatainkkal kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy kérést szeretne benyújtani, az alábbi módokon veheti fel a kapcsolatot:

e-mailben a privacy@afs.org címen, illetve levélben a következő címen:

5 Hanover Sq, Suite 200, 10004 New York, NY, USA

Címzett: AFS Legal Department

A fentieken túl az AFS Intercultural Programs, Inc. adatvédelmi felelőséhez is fordulhat a maria.brizi@afs.org e-mail-címen. Tel: +1.212.209.0922. Az AFS Hálózati szervezetek által működtetett országspecifikus oldalakhoz (például az afsusa.org az USA-ban) kapcsolódó kérésekkel az adott oldalon található országspecifikus elérhetőségekhez forduljon.

AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT FRISSÍTÉSEI

Az AFS időről időre módosíthatja ezt az Adatvédelmi szabályzatot annak érdekében, hogy megfeleljen a szabályozási környezet, az üzleti igények változásainak, vagy hogy kielégítse látogatóink, Résztvevőink, Hálózati szervezeteink, kapcsolt vállalkozásaink, stratégiai partnereink és szolgáltatóink igényeit. A frissített verziókat dátummal ellátva tesszük közzé weboldalainkon, így Ön mindig tudatában lehet annak, hogy az Adatvédelmi szabályzatot mikor frissítettük.