SAMENVATTING

 • AFS verzamelt en gebruikt de persoonsgegevens die u verstrekt;
 • AFS verzamelt en gebruikt deze persoonsgegevens voor het leveren van AFS-diensten, waaronder persoonlijke en online educatieve programma’s, voor marketing en communicatie betreffende deze diensten en voor het uitvoeren van onderzoek;
 • Ten behoeve van de levering van zijn diensten kan AFS deze persoonsgegevens delen met organisaties van AFS en andere partijen die betrokken zijn bij de levering van AFS-diensten in uw eigen land en in andere landen;
 • AFS draagt zorg voor de overdracht van deze persoonsgegevens over internationale grenzen heen om deze informatie veilig op te slaan in andere landen. Momenteel zijn die locaties in de VS en Singapore;
 • U heeft het recht uw persoonsgegevens op elk gewenst moment in te zien en bij te werken;
 • In sommige omstandigheden heeft u het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken;
 • AFS kan cookies (van derden) en andere vergelijkbare technieken gebruiken om informatie van u te verkrijgen wanneer u de websites van AFS bezoekt om uw gebruik van deze websites te vergemakkelijken;
 • Als u minderjarig bent en de toestemming van uw ouders/wettelijke voogden is vereist om persoonsgegevens te verstrekken, vraag dan om toestemming van uw ouders/wettelijke voogden.

Tot uw persoonsgegevens behoren onder andere uw naam, uw huis- en e-mailadres, uw geboortedatum, uw (mobiele) telefoonnummer, welke scholen en universiteiten u heeft bezocht, uw hoogst behaalde graad/kwalificatie, jaar van afstuderen, studiegebied, sociale media-links, een afbeelding, foto of video van uzelf, specifieke informatie over AFS-programma’s (soort, jaar, etc.), reisgegevens, een persoonlijke verklaring, uw cv, bepaalde gegevens uit uw medische geschiedenis en medische informatie die uzelf verstrekt, evenals antwoorden op specifieke vragen die we kunnen stellen, afhankelijk van het type programma waarvoor u zich aanmeldt of diensten die u aanvraagt.

Houdt u er rekening mee dat dit slechts een samenvatting is van het volledige Privacybeleid, bedoeld om de lezer snel inzicht te verschaffen in de inhoud van dit Privacybeleid. Deze samenvatting is geen vervanging van het Privacybeleid.

 

DOELEN EN OPZET

AFS Intercultural Programs, Inc. (samen met zijn AFS-netwerkorganisaties, zoals deze termen hieronder worden gedefinieerd, hierna gezamenlijk aangeduid als “AFS”) zet zich in voor het beschermen van uw privacy en persoonsgegevens. AFS werkt er hard aan een online ervaring te creëren die gedetailleerd, efficiënt en productief is door de informatie die u ons toevertrouwt op verantwoorde wijze te gebruiken. AFS zet zich in om uw privacy te respecteren en zich te houden aan de principes van toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming en privacy over de hele wereld.

In dit Privacybeleid leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, hoe het gebruik van deze informatie kan bijdragen aan uw ervaring op onze websites en tijdens uw contact met ons, met wie en voor welke doeleinden we de informatie kunnen delen en welke keuzes u kunt maken over ons gebruik van de informatie. We beschrijven ook de maatregelen die we nemen om de veiligheid van de informatie te beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken. Onze privacypraktijken kunnen verschillen in de landen waar we actief zijn in overeenstemming met lokale gebruiken en wettelijke vereisten. Elke AFS-netwerkorganisatie kan dit document aanvullen met een lokaal privacybeleid.  We willen u helpen weloverwogen beslissingen te nemen, leest u daarom onderstaande paragrafen zorgvuldig door.

AFS ONLINE

AFS Intercultural Programs beheert veel websites en biedt veel programma’s, cursussen en activiteiten aan, ofwel rechtstreeks, ofwel via zijn netwerkorganisaties (zoals AFS-USA Inc.) of via bepaalde externe dienstverleners. Tot de websites van AFS behoren onder andere de websites op de volgende domeinen:

Elk van deze websites kan persoonsgegevens vragen en/of verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u informeert naar of zich aanmeldt voor een persoonlijk of online AFS-programma, om u de informatie en diensten te bieden die u zoekt of om uw ervaring te verbeteren, zoals hieronder nader wordt beschreven. Sommige van onze websites (of specifieke gedeelten binnen een bepaalde website) zijn voor het grote publiek, terwijl sommige websites of gedeelten binnen dergelijke websites alleen bestemd zijn voor organisaties die deel uitmaken van het wereldwijde netwerk van uitwisselingsorganisaties (en hun gemachtigde vertegenwoordigers) van AFS of voor specifiek aangewezen en geautoriseerde derden die nauw samenwerken met AFS om interculturele uitwisselingsprogramma’s te realiseren en online en fysieke diensten aan individuen te leveren. Evenzo zijn sommige websites (of specifieke gedeelten binnen een bepaalde website) alleen bestemd voor geregistreerde gebruikers (bijv. personen die potentieel, huidig of voormalig deelnemer zijn aan de programma’s en diensten die worden aangeboden door AFS en netwerkorganisaties (“Deelnemers”)).

Opgemerkt moet worden dat netwerkorganisaties afzonderlijke rechtspersonen zijn die lid zijn van het internationale netwerk van AFS-organisaties, die wereldwijd interculturele AFS-programma’s en -activiteiten realiseren onder licentie, normen, beleid en procedures opgesteld door AFS Intercultural Programs, Inc., waaronder het matchen van Deelnemers in verschillende locaties over de hele wereld om aan de verzoeken van Deelnemers te voldoen en om de uitwisselings- en online interculturele programma’s en diensten van AFS aan te bieden. Voor meer informatie, zie WEBSITES VAN DERDEN EN NETWERKWEBSITES

SOORTEN INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

AFS verzamelt informatie van bezoekers en gebruikers van onze websites en bezoekers van onze evenementen, waaronder Deelnemers, en van derden die met AFS samenwerken om de diensten van AFS te leveren, zodat we een ervaring kunnen bieden (online en offline) die voldoet aan de behoeften en interesses van onze Deelnemers en andere gebruikers. Informatie kan worden verzameld in het kader van: (i) het leveren van diensten in het kader van AFS-programma’s, (ii) het voldoen aan verzoeken om informatie, (iii) het aanvragen of aanbieden van diensten, (iv) de aanmelding of inschrijving voor deelname aan AFS-programma’s of -evenementen, (v) het indienen van een aanvraag of mogelijk programma, (vi) het reageren op berichten van ons (bijv. enquêtes, verzoeken om aanvullende informatie, beoordelingen, aanmeldings- of inschrijvingsbevestigingen), (vii) het voldoen aan uw persoonlijke voorkeuren, (viii) het voldoen aan verzoeken om diensten, bijv. aanmelding voor nieuwsbrieven of deelname aan promoties, beurzen of onderscheidingen, (ix) het werken met externe bronnen, waaronder het verzamelen van informatie die beschikbaar is op bepaalde sociale netwerken en andere websites om ons beter te helpen uw interesses te begrijpen en u beter van dienst te zijn, (x) het bijwerken van uw gegevens, waaronder uw contactgegevens, (xi) u op de hoogte houden van en betrokken houden bij activiteiten van AFS, of (xii) het voeren van fondsenwervingscampagnes.

De soorten persoonsgegevens die we vragen en/of verzamelen, zijn afhankelijk van de mate waarin u onze websites bezoekt en gebruikt (en de soorten diensten, informatie en deelname die u zoekt, zoals aanmelding voor of deelname aan een intercultureel uitwisselingsprogramma of -activiteit van AFS of aanmelding voor een online AFS-programma of ander soort cursus of evenement). Dergelijke informatie hangt af van het soort programma of activiteit en is gebaseerd op het soort programma waarvoor u zich aanmeldt, zoals aangegeven in de betreffende aanmelding.

Voor onze persoonlijke uitwisselingsprogramma’s hebben we zeer gedetailleerde informatie nodig om het programma te kunnen realiseren, waaronder het vinden van een gastgezin en -school, en het aanbieden van een medische reisverzekering. In dit geval kan de gevraagde informatie bestaan uit uw naam, een wachtwoord, huisadres, werkadres en e-mailadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, geolocatie-informatie, geboortedatum, geslacht, welke scholen en universiteiten u heeft bezocht, uw hoogst behaalde graad/kwalificatie, jaar van afstuderen, studiegebied, sociale media-links naar Facebook, Twitter, Instagram en/of LinkedIn, een afbeelding, foto of video van uzelf, uw staatsburgerschap, paspoortgegevens, visumstatus, verzekeringssituatie, specifieke informatie over AFS-programma’s (soort, jaar, etc.), reisgegevens, een persoonlijke verklaring, uw cv, welke talen u spreekt, uw huidige beroep en overige relevante vaardigheden, bepaalde gegevens uit uw medische geschiedenis en medische informatie die uzelf verstrekt, dieetbeperkingen, bepaalde gebruiksgegevens, zoals testresultaten, beoordelingen, scores, voortgang, antwoorden op specifieke vragen en informatie over levensstijl, zoals vrijetijdsbesteding, en andere informatie die nodig is om aan speciale verzoeken te voldoen (bijv. gezondheidsproblemen waarvoor speciale aanpassingen of aandacht nodig kunnen zijn in verband met een intercultureel uitwisselingsprogramma of -activiteit van AFS).

Voor aanmelding voor en deelname aan online programma’s kunnen we vragen om uw naam, adres en e-mailadres, telefoonnummer, geolocatie-informatie, geboortedatum, geslacht, welke scholen en universiteiten u heeft bezocht, uw hoogst behaalde graad/kwalificatie, jaar van afstuderen, studiegebied, sociale media-links naar Facebook, Twitter, Instagram en/of LinkedIn, een afbeelding, foto of video van uzelf, uw staatsburgerschap, reisgegevens, een persoonlijke verklaring, uw cv, welke talen u spreekt, uw huidige beroep en overige relevante vaardigheden.

AFS kan ook andere niet-persoonlijke informatie over u verzamelen, zoals uw gebruik van onze websites, communicatievoorkeuren, geaggregeerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze diensten en geanonimiseerde antwoorden op vragen en enquêtes.

Let op: om uw informatie beter te beschermen, dient u geen creditcardgegevens te vermelden in uw elektronische communicatie, tenzij we dit specifiek vragen in verband met het transactieverwerkingsproces op een website van AFS.

DOEL VAN VERZAMELING, VERWERKING EN VRIJGAVE VAN GEGEVENS

Verzameling & Gebruik

AFS zet zich in om u te voorzien van informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens die worden verstrekt door of verkregen van bezoekers tijdens het gebruik van onze websites, producten en diensten. Het is onze praktijk om u niet om informatie te vragen, tenzij we die informatie nodig hebben of van plan zijn die informatie te gebruiken. Enkele van de belangrijkste doeleinden voor het vragen en verzamelen van uw persoonsgegevens zijn de volgende:

 • het leveren van onze diensten (online en fysiek), zoals het behandelen van een aanvraag of het verwerken van een aanmelding (bijv. wanneer Deelnemers een aanmelding invullen of een verzoek doen om informatie of om een dienst), het regelen van een plaatsing voor een programma (bijv. het selecteren van gastgezinnen en -scholen), het faciliteren en regelen van de betrokkenheid van een Deelnemer bij een programma, het beheren van studiebeurzen, het beheren van medische reisverzekeringen en het samenwerken met netwerkorganisaties, sponsors en dienstverleners om deze doeleinden te bereiken
 • marketing en communicatie met u in verband met de diensten die worden aangeboden door AFS en door andere vertrouwde derde partijen
 • het voeren van fondsenwervingscampagnes
 • het uitvoeren van onderzoek door middel van enquêtes, vragenlijsten en beoordelingen voor de verbetering van onze dienstverlening, de effectiviteit van onze websites, uw ervaring, onze verschillende vormen van communicatie, campagnes en/of promotionele activiteiten
 • het bevorderen van de betrokkenheid van alumni en andere outreachende activiteiten om u op de hoogte te houden van en betrokken te houden bij activiteiten van AFS (zoals campagnes, conferenties, publicaties, werving van gastgezinnen en vrijwilligers, nieuwe programma’s en diensten).

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en outreachende activiteiten. We vragen uw toestemming om u marketingberichten te sturen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze e-mails, nieuwsbrieven en AFS-enquêtes en -beoordelingen door op de link in dergelijke berichten te klikken of door rechtstreeks contact met ons op te nemen. U krijgt altijd de keuze om uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken of om te beslissen welke berichten u van ons wilt ontvangen. Als u hiervoor kiest, kan dit echter bepaalde transacties beïnvloeden. Als u bijvoorbeeld de vereiste informatie niet verstrekt, zoals een naam, kan een aanmelding niet in behandeling worden genomen.

Verwerking en vrijgave van gegevens

In de meeste gevallen wordt de door u verstrekte informatie toegevoegd aan een lokale of wereldwijde database van AFS. Tijdens het verwerken van uw gegevens kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan de netwerkorganisaties van AFS of andere externe dienstverleners in de Verenigde Staten en over de hele wereld voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. Over het algemeen verkoopt, verhuurt of geeft AFS uw persoonsgegevens niet fysiek in bezit aan niet-gelieerde derden anders dan relevante en toepasselijke netwerkorganisaties en dienstverleners (waaronder externe organisaties waarmee AFS samenwerkt voor de levering van zijn programma’s) die ervan op de hoogte moeten zijn om diensten en verzoeken uit te voeren die door u of door AFS zijn geïnitieerd om u de diensten van AFS te leveren. Zo kunnen we bijvoorbeeld persoonsgegevens toegankelijk maken (via een website van AFS) of doorgeven aan bepaalde relevante netwerkorganisaties die dergelijke informatie nodig hebben in verband met een plaatsing bij een gezin en een school voor een AFS-programma. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat dergelijke derde partijen deze informatie alleen delen met andere organisaties of personen die met hen samenwerken om AFS-gerelateerde programma’s uit te voeren of andere diensten van AFS te leveren. Tijdens het verkrijgen van AFS-gerelateerde diensten kan het zijn dat u persoonsgegevens rechtstreeks aan een netwerkorganisatie of externe organisatie verstrekt, zoals online platforms die worden gebruikt om de inhoud van online programma’s te leveren. In dat geval dient u ook hun privacybeleid te lezen en ermee akkoord te gaan, zoals gevraagd door die rechtspersonen, voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Voor deelnemers aan persoonlijke programma’s heeft AFS ook inzage nodig in medische dossiers die worden gedeeld als onderdeel van de aanmelding voor het programma of aangeleverd tijdens deelname aan het programma voor de volgende doeleinden:

(a) Om de medische reisverzekering te beheren die wordt afgesloten als onderdeel van de dienstverlening in het kader van het te volgen programma. AFS, de verzekeraar en de andere partijen die betrokken zijn bij het aanbieden van de medische zorgregeling zullen gebruikmaken van medische gegevens voor zover dat nodig is om de zorgregeling te beheren en medische declaraties te verwerken.

(b) Om te beoordelen of een deelnemer aan een programma fit is en fit blijft voor het programma. Dit is nodig, zodat AFS kan vaststellen of een medische aandoening, op het moment van de aanmelding, of die zich voordoet tijdens deelname aan het programma, het veilig starten en voortzetten van het uitwisselingsprogramma in het gastland niet belemmert, of dat repatriëring van een deelnemer noodzakelijk is, zodat de ouders/wettelijke voogden de zorg kunnen overnemen om de medische problemen op de juiste wijze te laten behandelen.  Medische dossiers zijn alleen toegankelijk voor personeelsleden van de ontvangende en uitzendende organisaties die ervan op de hoogte moeten zijn.

Daarnaast zijn er andere situaties waarin AFS uw informatie kan vrijgeven aan gelieerde organisaties en dienstverleners, zoals:

 • wanneer we uw toestemming daarvoor hebben gekregen
 • in situaties waarin het delen of vrijgeven van uw gegevens vereist is om u de diensten aan te bieden die u wenst (bijv. een mogelijkheid tot het verrichten van vrijwilligerswerk of het deelnemen aan een programma, een prijsvraag of promotie)
 • wanneer bedrijven of dienstverleners die namens AFS zakelijke activiteiten ondernemen dergelijke informatie nodig hebben (bijv. creditcardverwerking, klantenservice, marktonderzoeksadministratie of databasebeheerdiensten)
 • in het geval dat AFS fuseert met of wordt overgenomen door een ander bedrijf
 • om te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten of verplichtingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, een gerechtelijk bevel of een dagvaarding

in geval van nood, bijvoorbeeld om het leven, de gezondheid of eigendommen van een persoon te beschermen. Als informatie wordt gedeeld zoals hierboven vermeld, proberen we het aantal ontvangers en de hoeveelheid verstrekte informatie te beperken tot alleen die hoeveelheid die nodig is voor de uitvoering van de specifieke functie.  Tenzij wettelijk uitgesloten, eisen we van derden dat ze uw persoonsgegevens beschermen en dat ze zich houden aan de toepasselijke privacywetten en -voorschriften.

We gebruiken en delen soms niet-persoonlijke informatie die we verzamelen om onze online diensten te onderhouden, de vormgeving en inhoud van onze sites te verbeteren, uw ervaring te personaliseren, trends te analyseren, brede demografische informatie te verzamelen, onderzoek uit te voeren, de sites te beheren en onze inspanningen op het gebied van marketing en merkontwikkeling te versterken.

TOESTEMMING

Wanneer toestemming de wettelijke basis is voor de verwerking van uw persoonsgegevens door AFS, zullen we u ook vragen uw toestemming te bevestigen en ermee in te stemmen dat AFS uw gegevens verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid, bijvoorbeeld door u te vragen een afzonderlijke overeenkomst te ondertekenen, door op een online pagina op “akkoord” te klikken, door in te stemmen met dit Privacybeleid of door een andere bevestigende actie te ondernemen voordat u bepaalde websites of bepaalde gedeelten van onze websites kunt gebruiken of openen.  Daarnaast kunnen we, in het kader van onze inzet om u te informeren, uw toestemming vragen uw contactgegevens te gebruiken om u op de hoogte te houden van de dienstverlening van AFS, aankomende mogelijkheden die AFS biedt, evenementen, verbeteringen, campagnes of andere relevante informatie die voor u interessant kan zijn.  U kunt ook berichten ontvangen van externe dienstverleners die diensten verlenen aan AFS, die onderworpen zijn aan het privacybeleid en de toestemmingsvereisten van dergelijke derde partijen. U kunt zich altijd afmelden voor marketingberichten van AFS door de aanwijzingen in onze e-mails of andere berichten te volgen of door rechtstreeks contact op te nemen met AFS.

Als u minderjarig bent en de toestemming van uw ouders/wettelijke voogden is ook vereist, vraag dan uw ouders/wettelijke voogden om toestemming voordat u uw persoonsgegevens met ons deelt.  In dit geval kan AFS ook contact opnemen (bijvoorbeeld via e-mail) met uw ouders of wettelijke voogden om hun toestemming te bevestigen.

AFS kan uw persoonsgegevens ook zonder uw toestemming als wettelijke basis verwerken, bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om bepaalde transacties en diensten die u aanvraagt uit te voeren.

GEGEVENSOVERDRACHT OVER INTERNATIONALE GRENZEN HEEN

Als wereldwijde organisatie streven we ernaar onze diensten aan te bieden waar u ook bent. Om dit doel te bereiken, gebruiken we clouddiensten van Amazon Web Services met behulp van datacenters in de VS en Singapore. Deze databases hebben een beperkte toegang en zijn alleen toegankelijk voor AFS-medewerkers, consultants, dienstverleners en vrijwilligers die de informatie uitsluitend zullen gebruiken voor activiteiten van AFS en voor het beheer van activiteiten in het kader van AFS-programma’s.  De aard van ons bedrijf en onze activiteiten vereist dat we uw gegevens, inclusief uw persoonsgegevens, verwerken en doorgeven aan netwerkorganisaties, externe organisaties en datacenters of dienstverleners die zich mogelijk bevinden in landen buiten uw eigen land.  We kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen, verwerken in en doorgeven aan andere landen dan het land waar de informatie oorspronkelijk werd verzameld, waaronder het land van een netwerkorganisatie die u in een programma van AFS zou kunnen plaatsen, en door uw persoonsgegevens aan AFS te verstrekken bij het zoeken naar dergelijke diensten of informatie, stemt u in met een dergelijke overdracht en verwerking.  Hoewel de gegevensbeschermings- en andere wetten van deze verschillende landen mogelijk niet zo uitgebreid zijn als die in uw eigen land, zal AFS passende maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met dit Privacybeleid en toepasselijke wetgeving.

TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS EN OVERIGE RECHTEN VAN BETROKKENEN

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en de privacywetten van andere landen bieden bepaalde rechten aan betrokkenen.

Als u wilt bevestigen dat we uw persoonsgegevens verwerken of inzage wilt in de persoonsgegevens die we mogelijk over u hebben, neemt u dan contact met ons op. U kunt ook inzage in uw persoonsgegevens vragen of om informatie over: het doel van de verwerking; de betreffende categorieën van gegevens; wie anders buiten AFS mogelijk de gegevens via AFS heeft ontvangen; wat de bron van de informatie was (als u de informatie niet zelf rechtstreeks aan AFS heeft verstrekt); en hoe lang de gegevens worden bewaard. U heeft het recht om de registratie van uw persoonsgegevens die door AFS wordt bijgehouden, te corrigeren (rectificeren) als de gegevens onjuist zijn. U kunt verzoeken dat AFS die gegevens wist of niet meer verwerkt, behoudens bepaalde uitzonderingen. U kunt ook verzoeken dat AFS stopt met het gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden. In veel landen heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming als u zich zorgen maakt over de manier waarop AFS uw persoonsgegevens verwerkt.

Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date zijn, raden we u aan om uw gegevens regelmatig te controleren en zo nodig bij te werken. U kunt uw gegevens online inzien en bijwerken of door contact met ons op te nemen. Het kan ook zijn dat wij contact met u opnemen om u te vragen uw gegevens bij te werken. Houdt u er wel rekening mee dat we u mogelijk vragen uw identiteitsbewijs te tonen (of ander bewijsmateriaal waarmee we uw identiteit kunnen vaststellen) als maatregel ter voorkoming van ongeoorloofde vrijgave van uw persoonsgegevens. Toegang tot persoonsgegevens kan niet telefonisch worden verleend. Als u na inzage een profiel of applicatie wilt deactiveren of wissen, of uw persoonsgegevens wilt bijwerken, streven we ernaar om dit zonder onnodige vertraging te doen. Soms worden gegevens waarvan u wenst dat deze gewist worden gedurende een bepaalde periode nog bewaard in het kader van onze wettelijke bewaarplicht. Daarnaast kan het voorkomen dat sommige soorten informatie langer of voor onbepaalde tijd worden opgeslagen op “back-up”-systemen of in logbestanden vanwege technische beperkingen of financiële of wettelijke vereisten. Daarom kunt u niet altijd verwachten dat al uw persoonsgegevens onmiddellijk uit onze databases worden verwijderd als reactie op uw verzoek.

Raadpleeg de juiste contactgegevens hieronder om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over onze privacypraktijken of als u een verzoek wilt indienen.

TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS EN OVERIGE RECHTEN VAN BETROKKENEN

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en de privacywetten van andere landen bieden bepaalde rechten aan betrokkenen.

Als u wilt bevestigen dat we uw persoonsgegevens verwerken of inzage wilt in de persoonsgegevens die we mogelijk over u hebben, neemt u dan contact met ons op. U kunt ook inzage in uw persoonsgegevens vragen of om informatie over: het doel van de verwerking; de betreffende categorieën van gegevens; wie anders buiten AFS mogelijk de gegevens via AFS heeft ontvangen; wat de bron van de informatie was (als u de informatie niet zelf rechtstreeks aan AFS heeft verstrekt); en hoe lang de gegevens worden bewaard. U heeft het recht om de registratie van uw persoonsgegevens die door AFS wordt bijgehouden, te corrigeren (rectificeren) als de gegevens onjuist zijn. U kunt verzoeken dat AFS die gegevens wist of niet meer verwerkt, behoudens bepaalde uitzonderingen. U kunt ook verzoeken dat AFS stopt met het gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden. In veel landen heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming als u zich zorgen maakt over de manier waarop AFS uw persoonsgegevens verwerkt.

Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date zijn, raden we u aan om uw gegevens regelmatig te controleren en zo nodig bij te werken. U kunt uw gegevens online inzien en bijwerken of door contact met ons op te nemen. Het kan ook zijn dat wij contact met u opnemen om u te vragen uw gegevens bij te werken. Houdt u er wel rekening mee dat we u mogelijk vragen uw identiteitsbewijs te tonen (of ander bewijsmateriaal waarmee we uw identiteit kunnen vaststellen) als maatregel ter voorkoming van ongeoorloofde vrijgave van uw persoonsgegevens. Toegang tot persoonsgegevens kan niet telefonisch worden verleend. Als u na inzage een profiel of applicatie wilt deactiveren of wissen, of uw persoonsgegevens wilt bijwerken, streven we ernaar om dit zonder onnodige vertraging te doen. Soms worden gegevens waarvan u wenst dat deze gewist worden gedurende een bepaalde periode nog bewaard in het kader van onze wettelijke bewaarplicht. Daarnaast kan het voorkomen dat sommige soorten informatie langer of voor onbepaalde tijd worden opgeslagen op “back-up”-systemen of in logbestanden vanwege technische beperkingen of financiële of wettelijke vereisten. Daarom kunt u niet altijd verwachten dat al uw persoonsgegevens onmiddellijk uit onze databases worden verwijderd als reactie op uw verzoek.

Raadpleeg de juiste contactgegevens hieronder om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over onze privacypraktijken of als u een verzoek wilt indienen.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

AFS erkent het belang van informatiebeveiliging en is voortdurend bezig onze technische, fysieke en logistieke beveiligingsregels en -procedures te evalueren en te verbeteren. AFS heeft beveiligingsmaatregelen genomen op al zijn websites en servers om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies, misbruik, onwettige of ongeoorloofde toegang, vrijgave of wijziging zolang uw persoonsgegevens door ons worden beheerd. Hoewel er op noch buiten het internet “gegarandeerde beveiliging” bestaat, beschermen we uw gegevens met behulp van passende administratieve, procedurele en technische beveiligingsmaatregelen, waaronder wachtwoordbeveiliging en het gebruik van maximaal 256-bits codering (of meer geavanceerde codering volgens de huidige industriestandaarden) op basis van een certificaat uitgegeven door Digicert Inc. Dit maakt het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL) mogelijk, een coderingsmethode die wordt gebruikt om uw gegevens tijdens digitale verzending te beschermen tegen onderschepping en hacking. We implementeren firewalls, inbraakdetectiesystemen en antivirussoftware met constante updates en monitoring op onregelmatigheden. Cloudservers worden beschermd met logboekregistratie, monitoring, bedreigingsdetectie en analyses met identiteits- en toegangscontrole. IT-personeel gebruikt waar mogelijk codering om directe toegang tot gegevens die zijn opgeslagen in databases te voorkomen. Toegang tot gegevens die in de systemen zijn opgeslagen, is onderworpen aan authenticatie met unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruikers hebben alleen toegang tot informatie die hoort bij het gebied waar zij verantwoordelijk voor zijn. Er zijn online geheimhoudingsverklaringen van kracht, bijvoorbeeld als doorklik-toestemmingen, die bij de eerste keer inloggen en vervolgens jaarlijks moeten worden geaccepteerd, om ervoor te zorgen dat bepaalde gebruikers die toegang hebben tot specifieke gegevens gebonden zijn aan passende geheimhoudingsverplichtingen.

BELEID ONLINE TECHNOLOGIEËN EN COOKIES

Zie het afzonderlijke beleid inzake online technologieën en cookies.

Lees verder

WEBSITES VAN DERDEN EN NETWERKWEBSITES

Om op uw behoeften in te spelen, kan AFS links naar websites die niet van AFS zijn aanbieden voor uw gemak en ter informatie. AFS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud gepresenteerd door of weergegeven op een onafhankelijke website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot reclamebeweringen of marketingpraktijken.

Let op: hoewel AFS uw informatie beschermt op websites die eigendom zijn van en worden beheerd door AFS, kunnen we geen controle uitoefenen over en zijn we niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van externe websites, waaronder websites die eigendom zijn van of worden beheerd door onafhankelijke derden. Externe websites die toegankelijk zijn via links op onze websites hebben afzonderlijke procedures voor privacy en gegevensverzameling, en beveiligingsmaatregelen. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de praktijken, het beleid en de beveiligingsmaatregelen die door derden op hun websites worden geïmplementeerd. We raden u aan contact met hen op te nemen om vragen te stellen over hun privacypraktijken, beleid en beveiligingsmaatregelen voordat u persoonsgegevens vrijgeeft.  We raden u aan de privacyverklaringen en het beleid van gelinkte websites te raadplegen om inzicht te krijgen in de manier waarop die websites gegevens verzamelen, gebruiken en opslaan.

Netwerkorganisaties zijn direct verantwoordelijk voor de inhoud gepresenteerd door of weergegeven op hun respectieve nationale AFS-websites (in de VS bijvoorbeeld is AFS-USA Inc. verantwoordelijk voor de inhoud van de website afsusa.org). Terwijl dit Privacybeleid u informeert over de manier waarop we uw gegevens verzamelen, gebruiken, delen en opslaan in relatie tot alle AFS-sites, kunnen de privacypraktijken verschillen in de landen waar AFS actief is in overeenstemming met lokale praktijken en wettelijke vereisten.  Overeenkomstig kunnen de nationale websites van netwerkorganisaties aanvullend privacybeleid weergeven dat van toepassing is op die websites. Wanneer u websites van netwerkorganisaties bezoekt, adviseren we u eventuele aanvullende privacyverklaringen en -beleid van die sites zorgvuldig te raadplegen en als u vragen heeft rechtstreeks contact op te nemen met die netwerkorganisaties.

MINDERJARIGEN EN KINDEREN JONGER DAN 13 JAAR

AFS probeert niet om persoonsgegevens te verkrijgen van kinderen onder de 13 jaar, evenmin willen we persoonsgegevens rechtstreeks van hen ontvangen; we kunnen echter niet altijd de leeftijd vaststellen van personen die onze websites bezoeken en gebruiken. Als we ontdekken dat we dit onbedoeld toch hebben gedaan, zullen we dergelijke informatie onmiddellijk verwijderen. Als we daarnaast ontdekken dat een minderjarige (zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving) ons zijn/haar gegevens verstrekt zonder vereiste toestemming van de ouders of voogden, zullen we deze informatie laten verwijderen, tenzij de ouders/voogden de verstrekking van dergelijke informatie goedkeuren.

CONTACT

Als u vragen heeft over dit beleid of onze privacypraktijken of als u een verzoek wilt indienen, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

per e-mail via: [email protected] of door ons te schrijven op:

5 Hanover Sq, Suite 200, 10004 New York, NY, USA

Attention: AFS Legal Department

U kunt ook contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van AFS Intercultural Programs, Inc. via: [email protected]. Tel: +1.212.209.0922 Voor verzoeken die betrekking hebben op landspecifieke sites die worden beheerd door netwerkorganisaties van AFS (zoals afsusa.org, voor de Verenigde Staten), raadpleegt u de landspecifieke contactgegevens die beschikbaar zijn op die site.