KOPSAVILKUMS

 • AFS apkopo un izmanto jūsu iesniegto personu identificējošu informāciju (PII);
 • AFS apkopo un izmanto šo PII, lai sniegtu AFS pakalpojumus, tostarp klātienes un tiešsaistes izglītības programmās, mārketinga nolūkos un saziņai saistībā ar šiem pakalpojumiem, kā arī pētījumu veikšanai;
 • Lai sniegtu savus pakalpojumus, AFS var nodot šo PII AFS organizācijām un citām pusēm, kas iesaistītas AFS pakalpojumu sniegšanā jūsu mītnes valstī un citās valstīs;
 • AFS pārsūta šo PII arī pāri robežām, lai droši uzglabātu šo informāciju citās valstīs. Pašlaik šīs vietas atrodas ASV un Singapūrā. ;
 • Jums ir tiesības jebkurā laikā piekļūt savai PII un to atjaunināt;
 • Dažos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt savas PII dzēšanu;
 • Kad izmantojat AFS tīmekļa vietnes, AFS var izmantot (trešās puses) sīkdatnes un citus līdzīgus paņēmienus, lai iegūtu informāciju no jums un atvieglotu šo vietņu lietošanu;
 • Ja esat nepilngadīgs un ir nepieciešama jūsu vecāku/likumīgā aizbildņa piekrišana PII sniegšanai, lūdziet atļauju vecākiem/likumīgajiem aizbildņiem.

PII ietver jūsu vārdu, jūsu mājas un e-pasta adresi, jūsu dzimšanas datumu, jūsu (mobilā) tālruņa numuru, skolas un universitāti, kurā mācījāties, iegūto augstāko atzīmi/kvalifikāciju, absolvēšanas gadu, studiju jomu, sociālo medijussaites, attēlu, fotoattēlu vai video, konkrētu AFS programmas informāciju (veids, gads utt.), informāciju par ceļojumu, personas paziņojumu, jūsu CV vai biogrāfiju, noteiktu slimības vēsturi un medicīnisko informāciju, kā arī atbildes uz konkrētiem jautājumiem, ko mēs varam lūgt atkarībā no programmas veida, kurai piesakāties, vai jūsu pieprasītajiem pakalpojumiem.

MĒRĶI UN NODOMS

AFS Intercultural Programs, Inc. (kopā ar tās AFS tīkla organizācijām, kā šie termini ir definēti turpinājumā, šajā dokumentā apzīmēta kā “AFS”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu privātumu un jūsu personu identificējošu informāciju. AFS rūpīgi strādā, lai izveidotu detalizētu, efektīvu un produktīvu tiešsaistes pieredzi, atbildīgi izmantojot mums uzticēto informāciju. AFS ir apņēmusies ievērot jūsu privātumu un piemērojamo datu aizsardzības un privātuma likumu principus visā pasaulē.

Mēs esam sagatavojuši šo Privātuma politiku, lai izskaidrotu mūsu apkopoto informāciju, kā mēs to izmantojam, kā šīs informācijas izmantošana var dot labumu jūsu pieredzei mūsu tīmekļa vietnēs un mūsu sadarbības laikā, ar ko un kādos nolūkos mēs varam kopīgot informāciju un izvēles, ko varat veikt attiecībā uz mūsu informācijas izmantošanu. Mēs arī aprakstām pasākumus, ko veicam, lai aizsargātu informācijas drošību, un veidus, kādos jūs varat sazināties ar mums par mūsu privātuma praksi. Mūsu privātuma prakse var atšķirties dažādās valstīs, kurās mēs darbojamies, lai atspoguļotu vietējo praksi un juridiskās prasības. Katra AFS tīkla organizācija var papildināt šo dokumentu ar vietējo privātuma politiku.  Mēs vēlamies jums palīdzēt pieņemt pārdomātus lēmumus, tāpēc, lūdzu, rūpīgi izlasiet tālāk esošās sadaļas.

AFS TIEŠSAISTĒ

AFS Intercultural Programs pārvalda daudzas tīmekļa vietnes un piedāvā daudzas programmas, kursus un aktivitātes vai nu tieši vai ar savu tīkla organizāciju (piemēram, AFS-USA Inc.), vai ar noteiktu trešo pušu pakalpojumu sniedzēju starpniecību. AFS tīmekļa vietnes tostarp ietver vietnes, kas atrodas šādos domēnos:

Jebkura no šīm vietnēm var pieprasīt un/vai apkopot personu identificējošu informāciju, piemēram, kad jūs klātienē vai tiešsaistes programmā meklējat informāciju vai piesakāties AFS programmai, lai sniegtu jums meklēto informāciju un pakalpojumus vai uzlabotu jūsu pieredzi, kā aprakstīts turpinājumā. Dažas no mūsu tīmekļa vietnēm (vai noteiktas vietas noteiktā tīmekļa vietnē) ir paredzētas plašai sabiedrībai, savukārt dažas tīmekļa vietnes vai apgabali šādās vietnēs ir paredzēti tikai organizācijām, kas ir daļa no AFS vispasaules apmaiņas organizāciju tīkla (un to pilnvarotajiem pārstāvjiem) vai īpaši izraudzītas un pilnvarotas trešās puses, kas cieši sadarbojas ar AFS, lai īstenotu starpkultūru apmaiņas programmas un nodrošinātu tiešsaistes un klātienes pakalpojumus privātpersonām. Tāpat dažas tīmekļa vietnes (vai noteikti apgabali konkrētas vietnes ietvaros) ir paredzētas tikai reģistrētiem lietotājiem (piemēram, personām, kuras ir potenciālie, esošie vai bijušie AFS un tīkla organizāciju piedāvāto pakalpojumu un programmu dalībnieki (“Dalībnieki”)).

Jāņem vērā, ka tīkla organizācijas ir atsevišķas juridiskas personas, kas ir starptautiskā AFS organizāciju tīkla dalībnieces, kas īsteno AFS starpkultūru programmas un aktivitātes visā pasaulē saskaņā ar licenci, standartu politikām un procedūrām, ko noteikusi AFS Intercultural Programs, Inc., tostarp dalībnieku saskaņošanu dažādās vietās visā pasaulē, lai izpildītu dalībnieku pieprasījumus un nodrošinātu AFS apmaiņu un tiešsaistes starpkultūru programmas un pakalpojumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā TREŠO PUŠU TĪMEKĻA VIETNES UN TĪKLA TĪMEKĻA VIETNES

MŪSU APKOPOJAMĀS INFORMĀCIJAS VEIDI

AFS apkopo informāciju no mūsu vietņu apmeklētājiem un lietotājiem, kā arī no mūsu pasākumu apmeklētājiem, tostarp dalībniekiem, un no trešajām pusēm, kas sadarbojas ar AFS, lai sniegtu AFS pakalpojumus; tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt tādu pieredzi (tiešsaistē un bezsaistē), kas atbilst mūsu dalībnieku un citu lietotāju vajadzībām un interesēm. Informāciju var apkopot kā daļu no šādiem uzdevumiem: (i) sniegt AFS programmas pakalpojumus, (ii) izpildīt informācijas pieprasījumus, (iii) pieprasīt vai piedāvāt pakalpojumus, (iv) pieteikties vai reģistrēties dalībai AFS programmā vai AFS pasākumos, (v) iesniegt pieteikumu vai programmas iespēju, (vi) atbildēt uz mūsu paziņojumiem (piemēram, aptaujām, papildu informācijas, pārskatīšanas, pieteikuma vai reģistrācijas apstiprinājumu pieprasījumiem), (vii) pielāgoties jūsu personiskajām vēlmēm, (viii) izpildīt pakalpojumu pieprasījumus, piemēram, abonēt biļetenus vai piedalīties akcijās, dotācijās vai balvās, (ix) strādāt ar trešo pušu avotiem, tostarp informācijas apkopošana, kas pieejama no noteiktiem sociālajiem tīkliem un citām vietnēm, lai palīdzētu mums labāk izprast jūsu intereses un labāk apkalpot jūs; (x) atjaunināt jūsu informāciju, tostarp jūsu kontaktinformāciju, (xi) informēt jūs par AFS aktivitātēm un iesaistīt tajās vai (xii) veikt līdzekļu vākšanas kampaņas.

Personu identificējošas informācijas veidi (dažreiz saukti par “PII”), ko mēs lūdzam un/vai apkopojam, ir atkarīgi no jūsu piekļuves un dalības līmeņa mūsu vietnēs (kā arī no pakalpojumu, informācijas un līdzdalības veidiem, kurus meklējat, piemēram, pieteikšanās vai dalība AFS starpkultūru apmaiņas programmā vai aktivitātē, vai pieteikšanās AFS tiešsaistes programmai vai cita veida kursam vai pasākumam). Šāda informācija ir atkarīga no programmas vai aktivitātes veida, kā arī no programmas veida, kurai piesakāties, kā norādīts attiecīgajā pieteikumā.

Mūsu klātienes apmaiņas programmās mums ir nepieciešama ļoti detalizēta informācija par programmas darbību, tostarp viesģimenes atrašana un uzņemošā skola, kā arī ceļojumu medicīniskās apdrošināšanas piedāvājums. Šajā gadījumā pieprasītā informācija var ietvert jūsu vārdu, paroli, mājas adresi, darba adresi un e-pasta adresi, tālruņa numuru, mobilā tālruņa numuru, ģeogrāfiskās atrašanās vietas informāciju, dzimšanas datumu, dzimumu, skolu un universitāti, kuru esat apmeklējis, augstāko atzīmi/saņemto kvalifikāciju, absolvēšanas gadu, studiju jomu, sociālo mediju saites uz Facebook, Twitter, Instagram un/vai LinkedIn profiliem, jūsu attēlu, fotoattēlu vai video, jūsu pilsonību, pases informāciju, vīzas statusu, apdrošināšanas statusu, konkrētu AFS informāciju par programmu (tips, gads utt.), informāciju par ceļojumu, personas paziņojumu, jūsu CV vai biogrāfiju, kādās valodās jūs runājat, jūsu pašreizējo nodarbošanos un citas atbilstošas prasmes, noteiktu slimības vēsturi un medicīnisko informāciju, uztura ierobežojumus, noteiktus lietošanas datus, piemēram, pārbaužu rezultātus, novērtējumus, rezultātus, progresu, atbildes uz konkrētiem jautājumiem un informāciju par dzīvesveidu, piemēram, brīvā laika aktivitātēm, un citu informāciju, kas nepieciešama, lai izpildītu īpašas prasības (piemēram, saslimšanas, kuru sakarā var būt nepieciešama īpaša izmitināšana vai izskatīšana saistībā ar AFS starpkultūru apmaiņas programmu vai aktivitāti).

Lai pieteiktos un piedalītos tiešsaistes programmās, mēs varam pieprasīt jūsu vārdu, adresi un e-pasta adresi, tālruņa numuru, ģeogrāfiskās atrašanās vietas informāciju, dzimšanas datumu, dzimumu, apmeklētās skolas un universitāti, iegūto augstāko atzīmi/kvalifikāciju, absolvēšanas gadu, studiju jomu, sociālo mediju saites uz Facebook, Twitter, Instagram un/vai LinkedIn kontiem, attēlu, fotoattēlu vai video, jūsu pilsonību, informāciju par ceļojumiem, personīgo paziņojumu, jūsu CV vai biogrāfiju, kādās valodās jūs runājat, jūsu pašreizējo nodarbošanos un citas atbilstošas prasmes.

AFS var apkopot arī citu personu neidentificējošu informāciju par jums, piemēram, mūsu vietņu izmantošanu, saziņas preferences, apkopotus datus par mūsu pakalpojumu izmantošanu un anonimizētas atbildes uz jautājumiem un aptaujām.

Lai labāk aizsargātu savu informāciju, neiekļaujiet nekādu kredītkartes informāciju savā elektroniskajā saziņā, ja vien mēs to īpaši nepieprasām kā daļu no darījuma izpildes procesa AFS vietnē.

DATU APKOPOŠANAS, APSTRĀDES UN IZPAUŠANAS MĒRĶIS

Datu apkopošana un lietošana

AFS ir apņēmusies sniegt jums informāciju par tādas PII apkopošanu un izmantošanu, ko sniedz apmeklētāji vai kas tiek apkopota no apmeklētājiem, izmantojot mūsu vietnes, produktus un pakalpojumus. Mēs nepieprasām informāciju, ja vien mums tā nav nepieciešama vai ja mēs to neplānojam izmantot. Daži no galvenajiem jūsu PII pieprasīšanas un apokopošanas mērķiem ir šādi:

 • sniegt mūsu pakalpojumus (tiešsaistē un klātienē), piemēram, adresējot pieprasījumu vai apstrādājot pieteikumu (piemēram, kad Dalībnieki aizpilda pieteikumu, izpilda informācijas pieprasījumu vai aizpilda pakalpojumu pieprasījumu), organizējot izvietošanu programmā (piemēram, izvēloties viesģimenes un skolas), veicinot un pārvaldot Dalībnieka iesaistīšanos programmā, administrējot stipendijas, administrējot ceļojumu medicīnisko apdrošināšanu un sadarbojoties ar tīkla organizācijām, sponsoriem un pakalpojumu sniedzējiem šajā nolūkā;
 • nodrošināt mārketinga pasākumus un saziņai ar jums saistībā ar AFS un citu uzticamu trešo pušu piedāvātajiem pakalpojumiem;
 • organizēt līdzekļu vākšanas kampaņas;
 • veikt pētījumus, izmantojot aptaujas, anketas un pārskatus, lai labāk apmierinātu jūsu vajadzības, uzlabotu mūsu vietņu efektivitāti, jūsu pieredzi, mūsu dažāda veida saziņu, kampaņas un/vai reklāmas aktivitātes;
 • absolventu iesaistīšana un citas informatīvās aktivitātes, lai jūs būtu informēti par AFS aktivitātēm un iesaistītos tajās (piemēram, kampaņas, konferences, publikācijas, viesģimeņu un brīvprātīgo pieņemšana darbā, jaunas programmas un pakalpojumi).

Mēs saglabājam jūsu PII tik ilgi, cik tas ir saprātīgi nepieciešams, lai sniegtu mūsu pakalpojumus un veiktu informatīvas darbības. Mēs lūdzam jūsu piekrišanu, lai nosūtītu jums mārketinga paziņojumus. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no mūsu e-pastiem, informatīvajiem izdevumiem un AFS aptaujām un pārskatiem, noklikšķinot uz saites, kas iekļauta šādos paziņojumos, vai tieši sazinoties ar mums, lai atteiktos. Jums vienmēr tiks piedāvāta izvēle neiesniegt savu PII vai izlemt, kādus paziņojumus vēlaties saņemt no mums. Tomēr tas var ietekmēt noteiktus darījumus. Piemēram, ja nenorādīsiet nepieciešamo informāciju, piemēram, vārdu, pieteikumu nevarēs apstrādāt.

Apstrāde un izpaušana

Vairumā gadījumu jūsu sniegtā informācija tiek iekļauta vietējā vai globālajā AFS datubāzē. Apstrādājot jūsu informāciju, šajā Privātuma politikā izklāstītajiem mērķiem var būt nepieciešams nodot jūsu PII AFS tīkla organizācijām vai citiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs un citur pasaulē. Parasti AFS nepārdod, neiznomā un nenodod fiziski jūsu PII nesaistītām trešajām pusēm, izņemot attiecīgās un piemērojamās tīkla organizācijas un pakalpojumu sniedzējus (tostarp trešās puses organizācijas, ar kurām AFS sadarbojas savu programmu nodrošināšanā), kam šī informācija ir jāzina, lai sniegtu pakalpojumus un veiktu  pieprasījumus, ko ierosinājāt jūs vai AFS nolūkā sniegt jums AFS pakalpojumus. Piemēram, mēs varam nodrošināt piekļuvi (izmantojot AFS vietni) vai pārsūtīt PII noteiktām atbilstošām tīkla organizācijām, kurām ir jāsaņem šāda informācija saistībā ar ievietošanu ģimenē un skolā AFS programmas ietvaros. Mēs rūpīgi strādājam, lai nodrošinātu, ka šādas trešās puses kopīgo šo informāciju tikai ar citām organizācijām vai personām, kas sadarbojas ar tām, lai vadītu ar AFS saistītas programmas vai sniegtu citus AFS pakalpojumus. Iegūstot ar AFS saistītus pakalpojumus, iespējams, jūs sniedzat personisku informāciju tieši tīkla organizācijai vai trešās puses organizācijai, piemēram, tiešsaistes platformām, ko izmanto tiešsaistes programmu satura piegādei, un tādā gadījumā jums ir jāizlasa un pirms savas personas informācijas sniegšanas jāpiekrīt viņu privātuma politikām, kā to pieprasa šīs juridiskās personas.

Attiecībā uz klātienes programmas dalībniekiem AFS arī piekļūs un izmantos medicīniskos ierakstus, kas tiek kopīgoti kā daļa no programmas pieteikuma vai izveidoti dalības laikā, šādiem mērķiem:

(a) Administrēt ceļojumu medicīnisko apdrošināšanu, kas iegādāta kā daļa no programmas pakalpojumiem. AFS, apdrošinātājs un pārējās medicīniskā plāna pakalpojumu sniegšanā iesaistītās puses izmantos medicīniskos datus tādā apjomā, kāds nepieciešams plāna administrēšanai un medicīnisko pretenziju apstrādei.

(b) Novērtēt, vai programmas dalībnieks ir un paliek piemērots programmai. Tas ir nepieciešams, lai AFS noteiktu, vai veselības stāvoklis pieteikuma iesniegšanas brīdī un programmas dalības laikā ir saderīgs ar drošu apmaiņas programmas uzsākšanu un turpināšanu uzņēmējā valstī, vai, ja nepieciešama dalībnieka repatriācija, nodotu dalībnieku vecāku/likumīgo aizbildņu aprūpē, lai pienācīgi risinātu attiecīgos medicīniskos jautājumus.  Medicīniskajiem dokumentiem varēs piekļūt tikai uzņemošās un nosūtošās organizācijas darbinieki, pamatojoties uz nepieciešamo informāciju.

Turklāt citas situācijas, kurās AFS var izpaust jūsu informāciju saistītajām organizācijām, pakalpojumu sniedzējiem, ir:

 • kad esam saņēmuši jūsu piekrišanu to darīt
 • situācijās, kad jūsu informācijas kopīgošana vai izpaušana ir nepieciešama, lai piedāvātu jums vēlamos pakalpojumus (piemēram, brīvprātīgā darba vai programmas iespēja, totalizators vai veicināšana)
 • kad uzņēmumi vai pakalpojumu sniedzēji, kas veic uzņēmējdarbību AFS vārdā, pieprasa šādu informāciju (piemēram, kredītkaršu apstrāde, klientu atbalsta pakalpojumi, tirgus izpētes administrēšanas vai datubāzes pārvaldības pakalpojumi)
 • ja AFS tiek apvienota ar citu uzņēmumu vai to iegādājas cits uzņēmums
 • lai izpildītu juridiskas vai reglamentējošas prasības vai pienākumus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiesas rīkojumu vai tiesas pavēsti

ārkārtas situācijās, piemēram, lai aizsargātu indivīda dzīvību, veselību vai īpašumu. Ja informācija tiek izplatīta, kā minēts iepriekš, mēs cenšamies ierobežot informācijas saņēmējus un sniegtās informācijas apjomu tikai līdz tādam apjomam, cik nepieciešams konkrētās funkcijas veikšanai. Ja vien juridiskais process nenosaka citādi, mēs pieprasām trešajām pusēm aizsargāt jūsu PII un ievērot piemērojamos privātuma likumus un noteikumus.

Mēs dažreiz izmantojam un kopīgojam personu neidentificējošu informāciju, ko apkopojam, lai uzturētu tiešsaistē piedāvātos pakalpojumus, uzlabotu mūsu vietņu dizainu un saturu, lai mēs varētu personalizēt jūsu pieredzi, analizēt tendences, apkopot plašu demogrāfisko informāciju, veikt izpēti, administrēt vietnes un stiprināt mūsu mārketinga un zīmolu centienus.

PIEKRIŠANA

Ja piekrišana ir AFS juridiskais pamats jūsu PII apstrādei, mēs arī lūgsim jūs apstiprināt jūsu piekrišanu un atļauju AFS apstrādāt jūsu datus saskaņā ar šīs Privātuma politikas noteikumiem, piemēram, pieprasot jums parakstīt atsevišķu līgumu, tiešsaistes lapā noklikšķinot uz iespējas “piekrītu”, tādējādi piekrītot šai Privātuma politikai vai veicot kādu citu apstiprinošu darbību, pirms varēsiet izmantot vai piekļūt noteiktām vietnēm vai noteiktām mūsu vietņu daļām.  Turklāt kā daļu no mūsu apņemšanās nodrošināt jums informāciju, mēs varam lūgt jūsu piekrišanu izmantot jūsu kontaktinformāciju, lai jūs informētu par AFS pakalpojumiem vai gaidāmajām AFS iespējām, notikumiem, uzlabojumiem, kampaņām vai lai sniegtu citu būtisku informāciju, kas jūs varētu interesēt.  Varat arī saņemt paziņojumus no trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pakalpojumus AFS, uz kuriem attieksies šādu trešo pušu privātuma politikas un piekrišanas prasības. Jūs vienmēr varat atteikties no AFS mārketinga informācijas, izpildot norādījumus, kas iekļauti mūsu e-pastā vai citā informācijas avotā vai tieši sazinoties ar AFS.

Ja esat nepilngadīgs un ir nepieciešama arī vecāku/likumīgā aizbildņa piekrišana, pirms savas PII kopīgošanas ar mums lūdziet atļauju saviem vecākiem/likumīgajiem aizbildņiem.  Šādā gadījumā AFS var arī sazināties (piemēram, pa e-pastu) ar jūsu vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem, lai apstiprinātu viņu piekrišanu.

AFS var arī apstrādāt jūsu PII bez piekrišanas kā juridiska pamata, piemēram, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu noteiktus jūsu pieprasītos darījumus un pakalpojumus.

DATU PĀRROBEŽU PĀRSŪTĪŠANA

Kā globāla organizācija mēs cenšamies sniegt savus pakalpojumus, lai kur jūs atrastos. Lai sasniegtu šo mērķi, mēs izmantojam Amazon Web Services nodrošinātos mākoņpakalpojumus, izmantojot datu centrus, kas atrodas ASV un Singapūrā. Šīm datubāzēm ir ierobežota piekļuve, un tām var piekļūt tikai AFS darbinieki, konsultanti, pakalpojumu sniedzēji un brīvprātīgie, kuri izmantos informāciju tikai AFS aktivitātēm un AFS programmas darbību pārvaldībai.  Mūsu uzņēmējdarbības un darbības būtība liek mums apstrādāt un pārsūtīt jūsu informāciju, tostarp PII, tīkla organizācijām, trešo pušu organizācijām un datu centriem vai pakalpojumu sniedzējiem, kas var atrasties ārpus jūsu valsts.  Mēs varam apstrādāt un pārsūtīt par jums apkopto PII uz citām valstīm, kas nav valsts, kurā informācija sākotnēji tika apkopota, tostarp Tīkla organizācijas valsti, kas varētu jūs iekļaut AFS programmā, un, iesniedzot savu PII AFS, meklējot šādus pakalpojumus vai informāciju, jūs piekrītat šādai pārsūtīšanai un apstrādei.  Lai gan šo dažādo valstu datu aizsardzības un citi likumi var nebūt tik visaptveroši kā jūsu valstī, AFS veiks atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu jūsu PII saskaņā ar šo Privātuma politiku un piemērojamajiem likumiem.

PIEKĻUVE PERSONU IDENTIFICĒJOŠAI INFORMĀCIJAI UN CITU DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula un citu valstu privātuma likumi nodrošina noteiktas tiesības datu subjektiem.

Ja vēlaties apstiprināt, ka mēs apstrādājam jūsu PII, vai vēlaties piekļūt PII, kas mums varētu būt par jums, lūdzam sazināties ar mums. Varat arī pieprasīt piekļuvi savai PII vai informācijai par: apstrādes mērķi; attiecīgo datu kategorijām; par to, kurš cits ārpus AFS varētu būt saņēmis datus no AFS; par to, kāds bija informācijas avots (ja jūs to nesniedzāt tieši AFS); un par to, cik ilgi tā tiks uzglabāta. Jums ir tiesības labot (koriģēt) AFS uzturēto jūsu PII ierakstu, ja tas ir neprecīzs. Jūs varat pieprasīt, lai AFS dzēstu šos datus vai pārtrauktu to apstrādi, ievērojot dažus izņēmumus. Varat arī pieprasīt, lai AFS pārtrauc jūsu datu izmantošanu tiešā mārketinga nolūkos. Ja jums ir bažas par to, kā AFS apstrādā jūsu personas datus, daudzās valstīs jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajai datu aizsardzības iestādei.

Lai nodrošinātu, ka jūsu PII ir precīza un atjaunināta, mēs iesakām regulāri pārskatīt un vajadzības gadījumā atjaunināt savu informāciju. Jūs varat pārskatīt un atjaunināt savu informāciju tiešsaistē vai sazinoties ar mums. Mēs varam arī sazināties ar jums, lai lūgtu atjaunināt jūsu informāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nolūkā novērst jūsu PII neatļautu izpaušanu, jums var tikt lūgts iesniegt identitātes pierādījumu (vai citus autentifikācijas materiālus). Piekļuvi PII nevar nodrošināt pa tālruni. Ja pārskatīšanas laikā vēlaties deaktivizēt vai dzēst profilu vai lietojumprogrammu vai arī atjaunināt savu PII, mēs centīsimies to izdarīt bez liekas kavēšanās. Reizēm informācija, kuru lūdzat dzēst, tiks saglabāta noteiktos failos kādu laiku mūsu juridiski noteiktās glabāšanas ietvaros. Turklāt tehnisku ierobežojumu vai finansiālu vai juridisku prasību dēļ dažu veidu informācija var tikt glabāta ilgāk vai nenoteiktu laiku “dublēšanas” sistēmās vai žurnālfailos. Tāpēc jums nevajadzētu vienmēr sagaidīt, ka, atbildot uz jūsu pieprasījumu, visa jūsu PII tiks nekavējoties izņemta no mūsu datubāzēm.

Ja jums ir kādi jautājumi par mūsu privātuma praksi vai ja vēlaties iesniegt pieprasījumu, skatiet atbilstošo turpinājumā sniegto kontaktinformāciju, lai sazinātos ar mums.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

AFS atzīst informācijas drošības nozīmi un pastāvīgi pārskata un uzlabo savas tehniskās, fiziskās un loģistikas drošības noteikumus un procedūras. Visās AFS piederošajās vietnēs un serveros ir ieviesti drošības pasākumi, lai palīdzētu aizsargāt jūsu PII pret nejaušu nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu, nelikumīgu vai nesankcionētu piekļuvi, izpaušanu vai izmaiņām, kamēr mēs to kontrolējam. Lai gan “garantētā drošība” nepastāv nedz internetā, nedz ārpus tā, mēs aizsargājam jūsu informāciju, izmantojot atbilstošus administratīvos, procesuālos un tehniskos aizsardzības pasākumus, tostarp paroles vadīklas un līdz 256 bitu šifrēšanas izmantošanu (vai sarežģītākas šifrēšanas izmantošanu atbilstoši pašreizējiem nozares standartiem), pamatojoties uz Digicert Inc. izsniegtu sertifikātu. Tas ļauj izmantot Secure Sockets Laye (SSL) — šifrēšanas metodi, ko izmanto, lai palīdzētu aizsargāt jūsu datus no pārtveršanas un uzlaušanas sūtīšanas laikā. Mēs ieviešam ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas sistēmu un pretvīrusu programmatūru ar pastāvīgiem atjauninājumiem un pārkāpumu uzraudzību. Mākoņserveri ir aizsargāti ar reģistrēšanu, uzraudzību, draudu noteikšanu un analīzi ar identitātes un piekļuves kontroli. IT darbinieki, ja iespējams, izmanto šifrēšanu, lai novērstu tiešu piekļuvi datubāzēs glabātajiem datiem. Piekļuve sistēmās glabātajiem datiem ir iespējama tikai ar autentifikāciju ar unikālu lietotājvārdu un paroli. Lietotājiem ir atļauts piekļūt tikai informācijai, kas pieder viņu atbildības jomai. Spēkā ir tiešsaistes konfidencialitātes līgumi, piemēram, piekrišana ar noklikšķināšanu, kas jāpieņem, vispirms piesakoties un pēc tam katru gadu, lai nodrošinātu, ka noteiktiem lietotājiem, kuriem ir piekļuve atsevišķiem datiem, ir jāievēro atbilstoši konfidencialitātes pienākumi.

TIEŠSAISTES TEHNOLOĢIJU UN SĪKDATŅU POLITIKA

Lūdzu, pārskatiet atsevišķo tiešsaistes tehnoloģiju un sīkdatņu politiku.

TREŠO PUŠU TĪMEKĻA VIETNES UN TĪKLA VIETNES

Lai paredzētu jūsu vajadzības, AFS jūsu ērtībām un informācijai var nodrošināt saites uz vietnēm, kas nav AFS vietnes. AFS nav atbildīga par nekādu saturu, kas tiek prezentēts vai ietverts neatkarīgās vietnēs, tostarp, bet ne tikai, jebkādas reklāmas prasības vai mārketinga prakse.

Ņemiet vērā, ka, lai gan AFS aizsargās jūsu informāciju AFS piederošajās un pārvaldītajās vietnēs, mēs nevaram kontrolēt un neuzņemamies atbildību par trešo pušu vietņu privātuma politikām, tostarp vietnēm, kuras pieder trešām pusēm vai kuras kontrolē neatkarīgas trešās puses. Trešo pušu vietnēm, kurām piekļūst, izmantojot saites mūsu tīmekļa vietnēs, ir atsevišķa privātuma un datu apkopošanas prakse un drošības pasākumi. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par praksi, politiku un drošības pasākumiem, ko trešās puses īsteno savās vietnēs. Pirms jebkādas PII izpaušanas iesakām sazināties ar tām, lai uzdotu jautājumus par viņu privātuma praksi, politikām un drošības pasākumiem.  Iesakām pārskatīt saistīto vietņu paziņojumus par privātumu un politikas, lai saprastu, kā šīs vietnes apkopo, izmanto un glabā informāciju.

Tīkla organizācijas ir tieši atbildīgas par saturu, ko piedāvā vai satur to attiecīgās valsts AFS tīmekļa vietnes (piemēram, ASV AFS-USA Inc. ir atbildīga par vietnes afsusa.org saturu). Lai gan šajā Privātuma politikā ir sniegta informācija par to, kā mēs apkopojam, izmantojam, kopīgojam un glabājam jūsu informāciju saistībā ar visām AFS vietnēm, privātuma prakse dažādās valstīs, kurās darbojas AFS, var atšķirties, lai atspoguļotu vietējo praksi un juridiskās prasības. Attiecīgi tīkla organizāciju nacionālajās vietnēs var tikt rādītas papildu privātuma politikas, kas attiecas uz šīm vietnēm. Piekļūstot tīkla organizāciju vietnēm, rūpīgi pārskatiet visus papildu paziņojumus par privātumu un šo vietņu politikas un, ja jums rodas kādi jautājum, sazinieties ar šīm tīkla organizācijām tieši.

NEPILNGADĪGIE UN BĒRNI LĪDZ 13 GADU VECUMAM

AFS nemēģina iegūt un nevēlas saņemt PII tieši no bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, taču mēs ne vienmēr varam noteikt to personu vecumu, kuras piekļūst un izmanto mūsu tīmekļa vietnes. Ja konstatēsim, ka esam to izdarījuši netīši, mēs nekavējoties dzēsīsim šādu informāciju. Turklāt, ja konstatēsim, ka nepilngadīgais (kā noteikts piemērojamajos tiesību aktos) sniedz mums savus datus bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas, kad tas ir nepieciešams, šī informācija tiks izņemta, ja vien vecāki/aizbildņi neapstiprinās šādas informācijas sniegšanu.

SAZINIETIES AR MUMS

Ja jums ir kādi jautājumi par šo politiku vai mūsu privātuma praksi vai ja vēlaties iesniegt pieprasījumu, varat sazināties ar mums šādi:

rakstot uz epasta adresi: [email protected] vai rakstot uz pasta adresi:

5 Hanover Sq, Suite 200, 10004 New York, NY, ASV

Attention: AFS Legal Department

Varat arī sazināties ar AFS Intercultural Programs, Inc. datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu: [email protected]. Tālr. +1.212.209.0922. Par pieprasījumiem, kas attiecas uz valstij specifiskām vietnēm, kuras pārvalda AFS tīkla organizācijas (piemēram,afsusa.org Amerikas Savienotajām Valstīs), skatiet šajā vietnē pieejamo valstij raksturīgo kontaktinformāciju.

PRIVĀTUMA POLITIKAS ATJAUNINĀJUMI

AFS var laiku pa laikam grozīt šo Privātuma politiku, lai atbilstu izmaiņām normatīvajā vidē, lai apmierinātu uzņemējdarbības vajadzības vai mūsu apmeklētāju, dalībnieku, tīkla organizāciju, saistīto uzņēmumu, stratēģisko partneru un pakalpojumu sniedzēju prasības. Atjauninātās versijas tiks publicētas mūsu tīmekļa vietnēs un tiks apzīmogotas ar datumu, lai jūs vienmēr zinātu, kad Privātuma politika tika pēdējo reizi atjaunināta.