RESUMÉ

 • AFS indsamler og anvender oplysninger, henføres til en bestemt person (personally identifiable information, PII), som du stiller til rådighed for os.
 • AFS indsamler og anvender PII for at stille AFS-serviceydelser til rådighed, inklusive kursusprogrammer med personlig og online-deltagelse, til markedsføring og kommunikation i forbindelse med disse serviceydelser samt til forskningsformål.
 • For at stille sine serviceydelser til rådighed, kan AFS overføre denne PII til AFS-organisationer og tredjeparter, der er involveret i at stille AFS-serviceydelser til rådighed i dit hjemland og i andre lande.
 • AFS overfører PII på tværs af landegrænser for at gemme disse oplysninger i andre lande på en sikker måde. Aktuelt er der tale om steder i USA og Singapore. ;
 • Du er altid berettiget til at få adgang til dine PII og opdatere dem.
 • Under visse omstændigheder er du berettiget at kræve dine PII slettet.
 • For at lette din brug af disse websteder kan.AFS benytte (tredjeparts) cookies og andre lignende teknikker til at indsamle oplysninger fra dig, når du bruger AFS-webstedet;
 • Hvis du er mindreårig og der kræves dine forældres/din værges samtykke for at forsyne os med PII, skal du spørge dine forældre/din værge om lov.

PII omfatter bl.a. dit navn, din hjemme- og e-mailadresse, din fødselsdato, dit mobiltelefonnummer, de skoler og videregående uddannelser, du har besøgt, den højeste uddannelsesgrad, du har opnået, eksamensår, links til sociale medier, et billede, foto eller video af dig, specifikke AFS programoplysninger (type, år, etc.), rejsedetaljer, en personlig udtalelse, dit cv eller resumé, visse sygdomshistorier og medicinske oplysninger, samt svar på specifikke spørgsmål, som vi vil stille alt efter den type program du vil tilmelde dig eller den serviceydelse du efterspørger.

Bemærk at dette kun er en kort udgave af den fuldstændige persondatapolitik, og at den vil give læseren et hurtigt overblik over indholdet i denne persondatapolitik. Dette resumé erstatter ikke politikken om beskyttelse af personlige oplysninger

FORMÅL

AFS Intercultural Programs, Inc. (sammen med AFS netværksorganisationer for så vidt de er defineret nedenstående, sammen betegnet som ‘AFS’), er beregnet til at beskytte dit privatliv og de oplysninger, som kan anvendes til at identificere dig som persoin. AFS arbejder hård for at skabe en online-oplevelse, der er detaljeret, effektiv og produktiv ved at bruge den information, du har stillet til rådighed. AFS forpligter sig til at respektere dit privatliv og at følge principperne i den gældende lovgivning vedrørende databeskyttelse og privatlivets fred i hele verden.

Vi offentliggør denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger som en forklaring af hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, hvordan brugeren af disse oplysninger kan forbedre din oplevelse på vores websteder og under din forretningsforbindelse med os, med hvem og til hvilket formål vi kan dele disse oplysninger, og de valg, du kan træffe vedrørende vores brug af denne information. Vi beskriver de midler vi tager i brug for at beskytte oplysningernes sikkerhed og hvordan du kan kontakte os vedrørende vores praksis vedrørende vores beskyttelse af personlige oplysninger. Vores beskyttelse af personlige oplysninger kan variere fra land til land hvor vi handler iht. den lokale praksis og gældende lovkrav. Hver AFS netværksorganisation kan udvide dette dokument ved at dele en lokal politik om beskyttelse af personlige oplysninger.  Vi ønsker at hjælpe dig til velinformerede beslutninger, så du bedes at læse de nedenstående afsnit omhyggeligt igennem.

AFS ONLINE

AFS Intercultural Programs administrerer mange websteder og tilbyder mange programmer, kurser og aktiviteter, enten direkte via dets netværksorganisationer (som f.eks.s AFS-USA Inc.), eller via tredjeparts serviceydere. AFS-websteder omfatter, men er ikke begrænset til de websteder, der findes på følgende domæner:

Hvert af disse websteder kan spørge om og/eller indsamle individuelt identificerbare oplysninger, f.eks. når du ansøger om et AFS-program med personlig og online-deltagelse, så vi kan stille de ønskede oplysninger og serviceydelser til rådighed eller for at forbedre din oplevelse, som er detaljeret beskrevet nedenstående..  Nogle af vores websteder (eller visse områder på et specifikt websted er beregnet til den brede offentlighed, mens andre steder eller områder på sådanne sider er kun beregnet til  til informationsudveksling med organisationer, der er del af det internationale AFS-netværk (og deres autoriserede repræsentanter) eller for specielt anviste og autoriserede tredjeparter, der arbejder tæt sammen med AFS ved administrationen af interkulturelle udvekslingsprogrammer og levering af online- og personlige serviceydelser til individer. På en lignende måde er nogle websteder (eller visse områder på et specifikt websted) kun tilgængelige for registrerede brugere f.eks. for personer, der er fremtidige, aktuelle eller tidligere deltagere i serviceydelserne og programmer, som AFS og netværksorganisationer udbyder (“Deltagere”)).

Bemærk at netværksorganisationerne er separate juridiske enheder, der er deltagere i de internationale AFS-organisationer, som administrerer AFS’ interkulturelle programmer og aktiviteter i hele verden og de er underlagt licens, standardpolitikker og procedurer, der er etableret af AFS Intercultural Programs, Inc., inklusive at sammenføre deltagere i forskellige lokationer i hele verden for at opfylde deltagernes krav og stille AFS-udvekslingen og interkulturelle online-programmer og serviceydelser til rådighed. Flere oplysninger findes under TREDJEPARTS WEBSTEDER OG NETVÆRKS-WEBSTEDER

TYPER AF INFORMATIONER VI INDSAMLER

AFS indsamler oplysninger fra besøgende og brugere af vores websteder, deltagere i vores arrangementer, inklusive deltagere og fra tredje part, der arbejder sammen med AFS for at levere AFS-serviceydelser, således at vi kan levere en oplevelse (online og offline), der bestræber sig på at møde vores deltageres og andre brugeres behov og interesser Informationerne kan indsamles som del af: (i) tilvejebringelse af AFS programserviceydelser, (ii) opfyldning af informationskrav (iii) anmodning om og tilbud af serviceydelser, (iv) anmodning om og registrering af deltagelse i AFS programmer eller AFS-arrangementer, (v) indgivelse af en ansøgning eller en programmulighed, (vi) svar på kommunikation fra vores side (fx kundeundersøgelser, anmodning om supplerende oplysninger eller anmeldelser eller anmodninger eller bekræftelse af registrering), (vii) meddelelse af dine personlige præferencer, (viii) opfyldelse af serviceanmodninger, fx abonnement af nyhedsbreve eller deltagelse i kampagner, rabataktioner eller konkurrencer, (ix) arbejdet med tredje parts kilder, inklusive indsamling af informationer, der står til rådighed på visse sociale netværk eller andre websteder for at fremme din forståelse af dine interesser og for bedre at betjene dig (x) opdatering af dine informationer, inklusive dine kontaktdata, (xi) holde dig informeret og involveret med AFS-aktiviteter eller (xii) gennemføre indsamlingskampagner.

Typerne af personligt identificerbare oplysninger (nogle gange betegnet som “PII”) som vi forespørger og/eller indsamler på dit adgangs- og deltagelsesniveau på vores websteder (og de typer service, information og deltagelse du søger efter, som din tilmelding eller deltagelse i et AFS-interkulturelt udvekslingsprogram eller aktivitet eller tilmelding til et AFS-online-program eller anden type af kurser eller arrangementer). Disse oplysninger afhænger af programtypen eller aktiviteten, og baserer på den programtype, du ansøger om, som angivet i den pågældende tilmelding.

For vores personlige udvekslingsprogrammer kræver vi meget detaljerede oplysninger for at køre programmet, inklusive at finde en værtsfamilie og -skole og at tilbyde en rejsesygeforsikring. I så fald kan de krævede oplysninger omfatte dit navn, en adgangskode, hjemme-, arbejds- og e-mailadresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, geo-lokationsoplysning, fødselsdato, køn, besøgte skoler og videregående uddannelser, højeste uddannelsesgrad, året for uddannelsens afslutning, studieområdet, links til sociale medier som Facebook, Twitter, Instagram, og/eller LinkedIn, et billede, foto eller video af dig, dit statsborgerskab, pas-oplysninger, visastatus, forsikringsstatus, specifikke AFS-programoplysninger (type, år etc.) rejsedetaljer, en personlig udtalelse, din CV eller dit resumé, hvilke sprog du taler, din aktuelle beskæftigelse og andre relevante kendskaber, din sygdomshistorie og visse medicinske oplysninger, indskrænkninger vedrørende diæt, visse brugsdata som testresultater, vurderinger, point, fremskridt, svar på specifikke spørgsmål og oplysninger om livsstil som fritidsaktiviteter og andre oplysninger der er nødvendige for at opfylde visse krav (f.eks. sundhedsforhold, der kan kræve særlige tiltag eller overvejelse i forbindelse med et AFS interkulturelt udvekslingsprogram eller aktivitet).

For at tilmelde dig og deltage i online-programmer skal vi bede om dit navn, din adresse, din e-mailadresse, telefonnummer og geo-lokationsdata, fødselsdato, køn, besøgte skoler og universiteter, højeste gennemførte uddannelse/kvalifikation, år for gennemførsel, studieområdet, links til sociale medier som Facebook, Twitter, Instagram, og/eller LinkedIn, et billede, foto eller video af dig, dit statsborgerskab, rejsedetaljer, en personlig udtalelse, din CV eller dit resumé, hvilke sprog du taler, din aktuelle beskæftigelse og andre relevante kendskaber.

AFS kan også indsamle andre oplysninger om dig, som ikke kan bruges til at identificere dig, som f.eks. din brug af vores websteder, kommunikationspræferencer, aggregerede data i forbindelse med din brug af vores serviceydelser og anonymiserede svar på spørgsmål og undersøgelser.

Bemærk: For bedre at kunne sikre dine oplysninger, beder vi dig om ikke at inkludere kreditkortoplysninger i den elektroniske kommunikation, medmindre vi specifikt beder om det som del af transaktionsprocessen på et AFS-websted.

FORMÅLET MED INDSAMLING, BEHANDLING OG OFFENTLIGGØRELSE

Indsamling og brug

AFS bestræber sig på at forsyne dig med oplysninger om indsamling og brug af PII, som er stillet til rådighed af eller indsamlet fra besøgende, mens de bruger vores websteder, produkter og serviceydelser. Det er vores praksis ikke at spørge dig om oplysninger med mindre vi har brug for dem eller planlægger at bruge dem. Nogle af hovedformålene for at anmode om og indsamle dine PII er følgende:

 • at stille vores serviceydelser til rådighed (online og personligt), som at svare på en forespørgsel eller bearbejde en anmodning (f.eks. når deltagere udfylder en tilmelding, svarer på en anmodning om oplysninger eller anmoder om serviceydelser), finde et sted for programmet (f.eks. udvælge værtsfamilier og -skoler), tilvejebringe og administrere deltagerens deltagelse i programmet, administrere stipendier, administrere rejsesysgesikring og arbejde med netværksorganisationer, sponsorer og serviceydere til dette formål.
 • markedsføring og kommunikation med dig i relation til de serviceydelser, der udbydes af AFS og andre pålidelige tredjeparter.
 • at gennemføre fundraising-programmer
 • at udføre forskning via rundspørge, spørgeskemaer og anmeldelser for bedre at kunne opfylde dine behov, forbedre effektiviteten af vores websteder og din oplevelse, vores forskellige kommunikationstyper, kampagner, og/eller salgsfremmende aktiviteter
 • inddragelse af alumni og andre udadgående aktiviteter for at holde dig informeret om og involveret med AFS-aktiviteter, (som kampagner, konferencer, publikationer, rekruttering af værtsfamilier og frivillige, nye programmer og serviceydelser).

Vi tilbageholder dine PII i perioder, der er rimelige og nødvendige for at levere vores service og udadgående aktiviteter. Vi beder om din accept til at vi sender dig markedsføringskommunikation. Du kan altid framelde dig fra at modtage vores e-mails, nyhedsbreve og AFS-kundeundersøgelser og anmeldelser ved at klikke på det inkluderede link i disse kommunikationer og ved at kontakte os direkte for af framelde dig. Du vil altid have muligheden for at fravælge at stille dine PII til rådighed eller afgøre hvilken kommunikation du vil modtage fra os. Dog kan dette medføre at visse transaktioner kan blive berørt. Hvis du f.eks. ikke levere den krævede information som f.eks di navn, kan dette forhindre at vi kan behandle din ansøgning.

Bearbejdning og videregivelse af oplysninger

I det fleste tilfælde tilføjes de oplysninger, du stiller til rådighed til en lokal eller global AFS-database. Under behandling af dine oplysninger, kan det være nødvendigt at overføre dine PII til AFS’ netværksorganisation eller andre tredje serviceydere, der befinder sig i USA og i verdenen til de formål, der er forklaret i nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger Som en generel praksis hverken sælger, udlejer eller videregiver den fysiske rådighed af done PII til ikke-forbundne tredje parter end de relevante og tilgængelige netværksorganisationer og serviceudbydere (inklusive tredjeparts organisationer, som AFS samarbejder med for levering af dets programmer som skal kende dem for at kunne udføre serviceydelser og anmodninger du eller AFS har initieret for at levere AFS-serviceydelser til dig F.eks. kan vi give adgang (gennem AFS-webstedet) eller overføre PII til visse, relevante netværksorganisationer, der skal modtage sådanne oplysninger i forbindelse med en familie og en skole for et AFS-program. Vi arbejder hårdt for at sikre at disse tredje parter kun deler disse oplysninger med andre organisationer eller individer der arbejder med dem for at køre AFS-relaterede programmer eller leverer andre AFS-serviceydelser. Det kan være under din modtagelse af AFS-relaterede serviceydelser, at du fremsender personlige oplysninger til en netværksorganisation eller tredjeparts organisation, som f.eks. online-platforme, der anvendes til at levere online-programmets indhold. i så fald bør du læse og acceptere deres politik om beskyttelse af personlige oplysninger som disse enheder kræver inden du oversende rinde personoplysninger.

For personer, der deltager personligt, får AFS også adgang og bruge medicinske optegnelser, der er delt i forbindelse med programansøgningen eller fremstillet under programdeltagelsen til følgende formål:

(a) For at administrere rejsesygeforsikringen, der er købt som del af programservice. AFS,, forsikringsselskabet og de andre parter, der er involveret i levering af medicinplanservices bruger medicinske data i det omfang, der er nødvendigt for at administrere planen og behandle medicinske krav.

(b) For at vurdere om en programdeltager er og forbliver egnet til programmet. Dette er nødvendigt for at AFS kan vurdere, om en medicinsk tilstand på tidspunktet for ansøgningen eller som opstår under programdeltagelse er kompatibel med en sikker start og gennemførsel af et udvekslingsprogram i værtslandet, eller hvis hjemsendelse af en deltager er påkrævet for at deltageren kan overføres til forældrenes/værgens varetægt for at behandle de relevante medicinske problemer.  Medicinske optegnelser er kun tilgængelig for personalet i værts- og rejseorganisationer på en veldokumenteret basis.

Desuden omfatter andre situationer hvor AFS kan videregiver dine oplysninger til forbundne organisationer og serviceydere:

 • når vi har modtaget dit samtykke for at gøre det
 • I situationer hvor deling eller videregivelse af dine oplysninger er krævet for at tilbyde dig de ønskede serviceydelser (f.eks. en frivillig eller programmulighed, en konkurrence eller en reklameaktion)
 • når virksomheder eller serviceydere, der udfører forretningsaktiviteter for AFS kræver disse oplysninger (f.eks. kreditkortadministration, kundesupporthandlinger, administration af markedsforskning eller databasestyringsservice.
 • i tilfælde af AFS fusionerer med eller købes af en anden virksomhed
 • for at overholde lovmæssige eller regulatoriske krav eller forpligtelser i overensstemmelse med gældende lovgivning, en endelig dom eller en bøde.

i farlige situationer som f.eks for at sikre liv, helbred eller ejendele af en persen hvis oplysningen deles som angivet ovenfor, bestræber vi os på at begrænse modtagernes antal og omfanget af de oplysninger, der gives, tol kun det nødvendige for at udføre den specifikke funktion. Medmindre dette er udelukket under en retssag, forpligter vi tredjeparter til at beskytte dine PII og overholde de gældende love og regler vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi gør fra tid til anden brug af eller deler oplysninger, der ikke er egnet til at identificere personen, som vi indsamler for at vedligeholde den service vi tilbyder online, forbedre vores websiders indhold og design, sætte os i stand til at personalisere din oplevelse, analysere trends, indsamle brede demografiske oplysninger, udføre forskning, administrere siderne og forbedre vores markedsføring og mærke.

SAMTYKKE

Når dit samtykke danner det juridiske grundlag for AFS’ behandling af dine PII beder vi dig desuden at bekræfte dit samtykke og accept til at AFS behandler dine data iht. vilkårene i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger ved at kræve at du underskriver en separat aftale ved at klikke på “Jeg accepterer” på en webside, ved at acceptere denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller andre tiltag, før du kan bruge eller åbne særlige websteder eller visse dele af vores websteder.  Desuden kan vi, som del af vores bestræbelse at holde dig opdateret, bede dig om dit samtykke til at vi bruger dine kontaktinformationer for at holde dig informeret om AFS-serviceydelser og fremtidige AFS-muligheder, arrangementer, forbedringer, kampagner eller andre relevante oplysninger, der kunne være af interesse for dig.  Du vil også kunne modtage kommunikation fra tredjeparts serviceydere, der ydere service til AFS. Disse vil være underlagt disse tredje udbyderes politik om beskyttelse af personlige oplysninger og krav om samtykke. Du kan altid framelde dig AFS markedsføringskommunikation ved at følge vejledningen i vores e-mails eller anden kommunikation eller ved at kontakt AFS direkte.

Hvis du er mindreårig og der også kræves forældrenes/værgens samtykke, skal du bede dine forældre/din værge om tilladelse før du deler dine PII med os.  i så fald kan AFS (f.eks. via e-mail) kontakte dine forældre eller din værge for at få bekræftet deres samtykke.

AFS kan også behandle din PII uden samtykke som juridisk basis, f.eks. hvis dette er nødvendigt for at udføre visse transaktioner og serviceydelser du anmoder om.

DATAOVERFØRSEL PÅ TVÆRS AF INTERNATIONALE GRÆNSER

Som en global organisation bestræber vi os på at stille vores service til rådighed, uanset hvor du befinder dig. for at kunne dette bruger vi cloud-services, der leveres af Amazon Web Services ved brug af datacentre i USA og Singapore. Disse databaser har begrænset adgang, og kun AFS-ansatte, konsulenter, serviceydere og frivillige har adgang. Alle disse vil udelukkende bruge oplysningerne for AFS-aktiviteter og administrationen af AFS-programinformationerne.  Vores forretnings natur og vores foretagender kræver af os at behandle og overføre dine oplysninger, inkl. PII til netværksorganisationer, tredjeparts organisationer og datacentre eller serviceydere, der kan være beliggende ude for dit land.  Vi kan behandle og overføre de PII vi indsamler om dig, i og til andre lande end det hvor oplysningerne oprindeligt blev indsamlet, inklusive landet for en netværksorganisation, der kan placere dig i et AFS-program, og ved at oversende dine PII til AFS for at søge disse serviceydelser eller oplysninger, samtykker du til denne overførsel og behandling.  Selvom databeskyttelses- og anden lovgivning i disse forskellige lande ikke måtte være så omfattende som i dit eget land, så vil AFS tage passende skridt for at beskytte dine PII i overensstemmelse med denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger og gældende lovgivning.

ADGANG TIL INFORMATIONER, DER KAN IDENTIFICERE DIG SOM PERSON, SAMT ANDRE RETTIGHEDER SOM DATASUBJEKT

Den Europæiske Unions Generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR) og andre landes lovgivning på området beskytter visse af den registreredes rettigheder

Hvis du ønsker at bekræfte at vi må behandle dine PII eller få adgang til de PII om dig, vi måtte være i besiddelse af, bedes du kontakte os. Du kan også kræve adgang til dine PII eller oplysning om formålet med behandlingen; de pågældende data kategorier, hvem uden for AFS de måtte have modtaget data fra AFS, hvad informationskilden har været (hvis du ikke har stillet dem direkte til rådighed for AFS), og hvor lang tid de opbevares. Du er berettiget til at korrigere (redigere) dine PII, som vedligeholdes af AFS, såfremt de indeholder fejl. Du kan kræve at AFS sletter dataene eller ikke længere behandler dem, bortset fra visse undtagelser. Du kan også kræve at AFS ikke længere bruger dine data til direkte markedsføring. I mange lande er du berettiget til at klage hos de pågældende databeskyttelsesmyndigheder hvis du er i tvivl om, hvordan AFS behandler dine persondata.

For at sikre at dine PII er korrekt og opdateret, opfordrer vi dig at gennemse og givet fald opdatere dine oplysninger regelmæssigt Du kan gennemse og opdatere dine oplysninger online eller ved at kontakte os. Vi vil muligvis også kontakte dig og sammen med dig opdatere dine oplysninger. Bemærk at det som led i bekæmpelse af uautoriseret videregivelse af dine PII kan ske, at vi beder dig om at dokumentere din identitet (eller andet autentificering). Adgangen til PII kan ikke opnås via telefon. Hvis du vil deaktivere eller slette en profil eller en anmodning efter du har gennemset den, eller du vil opdatere dine PII, vil vi bestræbe os på at gøre dette omgående. Det kan ske, at oplysninger du har anmodet om at få slettet, tilbageholdes i visse filer for et bestemt tidsrum. Dette sker inden for rammerne af vores ret til tilbageholdelse. Pga. tekniske forudsætninger eller lovkrav kan visse typer oplysninger gemmes i længere tid eller ubegrænset på ‘backup-systemer’ eller i logfiler. Derfor bør du ikke altid forvente at alle dine PII bliver omgående fjernet fra vores databaser, når du anmoder om dette.

Nedenstående finder du den relevante kontaktinformation, så du kan kontakte os ved spørgsmål om vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger og hvis du vi anmode om noget.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

AFS anerkender vigtigheden af informationssikkerhed og reviderer og forbedrer vores tekniske, fysiske og logistiske sikkerhedsregler løbende. Alle AFS-ejede websteder og servere har sikkerhedsforanstaltningerne på plads for at hjælpe til at beskytte dine PII mod uforudsete tab, misbrug, ulovlig eller uautoriseret adgang, videregivelse eller ændring af dine data, mens de under vores kontrol. Selvom ‘garanteret sikkerhed’ ikke findes, hverken på eller uden for internettet, sikrer vi dine oplysninger ved brug af de passende administrative, procedure- og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, inklusive kontrol af adgangskoder og brugen af 256-bit kryptering (eller mere avanceret kryptering end den aktuelle standard) på basis af certifikater, der er udstedt af Digicert Inc. Dette tillader brugen af Secure Sockets Layer (SSL), en krypteringsmetode, der anvendes for at beskytte dine data fra at blive stjålet eller hacket, mens de overføres. Vi implementerer firewalls, detekteringssystemer vedrørende indtrængen og antivirus-software med løbende opdateringer og en overvågning for mistænkelig aktivitet. Cloud server er beskyttet ved logging, overvågning trusselsdetektering og analyser med identitet og adgangskontrol. IT-medarbejdere udfører kryptering, hvor det er muligt. for at forhindre en direkte adgang til de data, der er gemt i databasen Adgangen til de data, der er gemt i systemet, er underlagt autentificering med et unikt brugernavn og adgangskode. Brugerne får kun adgang til oplysninger, der er del af deres ansvarsområde. Aftaler vedrørende online-fortrolighed er indgået, f.eks. som klik-igennem samtykke, der skal accepteres ved første tilmelding og derefter en gang pm året for at sikre at vise brugere, der har adgang til udvalgte data, er bundet af passende fortrolighedspligter.

ON-LINE-TEKNOLOGIER OG COOKIE-POLITIK

Gennemse den separate politik vedrørende online-teknologier og cookies.

Læs mere

TREDJEPARTS WEBSTEDER OG NETVÆRKSWEBSTEDER

For at forudse dine behov, kan AFS stille links til websteder uden for AFS til rådighed for din komfort og information. AFS er ikke ansvarlig  og hæfter ikke for enhver indhold der er vist eller indeholdt på enhver uafhængigt websted, inklusive men ikke begrænset til ethvert reklamefremstød eller enhver markedsføringspraksis.

Bemærk at mens AFS vil beskytte dine oplysninger på AFS-ejede og administrerede websteder, kan vi ikke kontrollere og dermed ikke er ansvarlige for politikker om beskyttelse af personlige oplysninger for tredjeparts websteder, der ejes og administreres af uafhængige tredje parter. Tredjeparts websteder, hvor du får adgang via vores websteder, har egne persondata- og dataindsamlingspraksis  samt sikkerhedsforanstaltninger. Vi er ikke ansvarlige eller hæfter ikke for fremgangsmåden, politikker og sikkerhedsforanstaltninger, der er implementeret af tredjepart på deres websteder. Vi opfordrer dig til at kontakte dem for at spørge efter deres politik om beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhedsforanstaltninger før du videregiver dine PII.  Vi anbefaler at du gennemlæser deres erklæringer og politikker om beskyttelse af personlige oplysninger for linkede websteder for at forstå hvordan disse websteder indsamler, bruger og gemmer oplysninger.

Netværksorganisationer er direkte ansvarlige for det indhold der præsenteres af eller indehold på deres pågældende landespecifikke AFS websteder (f.eks. i US AFS-USA Inc. er ansvarlig for indholdet af afsusa.org webstedet). Mens denne persondatabeskyttelserklæring oplyser dig om hvrodan vi indsamler, anvender, deler o opbevarer dine oplysninger i forbindelse med alle AFS-websteder, persondatareglerne kan afvige de lande, hvor AFS arbejder for at følge lokal praksis og overholde lovkravene. Tilsvarende kan netværksorganisationernes landespecifikke websteder vise yderligere politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for disse websteder. Når du får adgang til netværksorganisationers websteder bør du omhyggeligt gennemse alle yderligere erklæringer og politikker om beskyttelse af personlige oplysninger på disse steder og kontakte disse netværksorganisationer direkte, hvis du har spørgsmål.

UNGE OG BØRN UNDER 13 ÅR

AFS forsøger ikke at indsamle og ønsker ikke at modtage PII direkte fra børn under 13 år; men vi kan ikke altid afgøre alderen på en person, der får adgang til overs websteder. Hvis vi finder ud af at vi har gjort dette ved en fejltagelse, vil vi omgående slette denne oplysninger. Desuden, hvis vi finder ud af at en mindreårig (som defineret af gældende lovgivning) stiller sine data til rådighed for os uden forældrenes eller værgens samtykke, hvor det er påkrævet, fjerner vi denne oplysning, uanset om forældrene/værgen samtykker med at disse oplysninger stilles til rådighed.

KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik eller vores praksis vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at fremsætte et krav, kan du kontakte os på følgende måde:

via e-mail under: privacy@afs.org eller skriftligt til os under:

5 Hanover Sq, Suite 200, 10004 New York, NY, USA

att.: AFS Legal Department

du kan også kontakte AFS Intercultural Programs, Inc. databeskyttelsesansvarlige: maria.brizi@afs.org. Tlf. +1.212.209.0922 For anmodninger i forbindelse med landespecifikke websteder, administreret af AFS netværksorganisationer (som f.eks. afsusa.org, for USA), se de landespecifikke kontaktoplysninger, der findes disse steder

OPDATERINGER AF POLITIKKEN OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

AFS kan udvide denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden for at afbilde ændringer på regelområdet, forretningsvilkår eller for at møde krav fra vores besøgende, deltagere, netværksorganisationer, forbundne virksomheder, strategiske partnere og serviceydere. De opdaterede versioner vil blive offentliggjort på vores websted og datastemples, således at du altid har de nyeste politik om beskyttelse af personlige oplysninger. til rådighed.